Hadisi Şerifler

''Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.''
Hz. Muhammed (sas)Allahü teâlâ, iyilik edenlere, karşılığını elbette verecektir.
Hadîs-i şerîf

Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşanlar, gündüz (nâfile) oruç tutup, geceyi ibâdetle geçiren gibidir.
Hadîs-i şerîf

Bir hurma bile olsa sadaka veriniz! Çünkü sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.
Hadîs-i şerîf

Yoldan önce arkadaşı, evden önce komşuyu sor!

Hadîs-i şerîf

Yalan yere yemin etmek, malı yok eder ve kazançta bereketi giderir.
Hadîs-i şerîf

Üç kimsenin duâsı, makbûldür: 1-Zulme uğrayanın, 2-Yolcunun, 3-Ana-babanın çocuklarına duâsı.
Hadîs-i şerîf

Şan, şeref ve üstünlük, mal ile değil, ilim ve irfan ile ölçülür.
Hadîs-i şerîf

Saçını, sakalını Müslüman olarak ağartan affolunur.
Hadîs-i şerîf

Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygılı olmayan bizden değildir.
Hadîs-i şerîf

Kur’ân-ı kerîm okunan eve bereket, iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar. 
Hadîs-i şerîf

Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin! Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişâre et!
Hadîs-i şerîf

Bir kimse, dünyada din kardeşinin ırzını korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabından korur.
Hadîs-i şerîf

Birbirinizi kıskanmayınız, aldatmayınız, dargın durmayınız! Birbirinizden yüz çevirmeyiniz! 
Hadîs-i şerîf

Bir Müslümana, 3 günden ziyade kardeşiyle küs olması helâl olmaz.
Hadîs-i şerîf

Arefe günü 1000 İhlâs sûresi okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul olur.
Hadîs-i şerîf

Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına keffaret olur.
Hadîs-i şerîf

Kim başkasını alaya alırsa, Allahü teâlâ onu rezil eder. Kim sabrederse, Allahü teâlâ sevabını kat kat verir.
Hadîs-i şerîf

İnsanoğlunun iki dere dolusu altını olsa, üçüncüsünü isterdi. Onun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur.

Hadîs-i şerîf

En büyük günahlar; Allahü teâlâya ortak koşmak, adam öldürmek, anne-babaya eziyet ve yalan yere şahitliktir.

Hadîs-i şerîf

Birbirinizle hediyeleşirseniz, birbirinizi seversiniz.
Hadîs-i şerîf

Cuma günlerinde bir ân vardır ki, müminin o ânda ettiği duâ reddolmaz.
Hadîs-i şerîf

Bir insan için en hayırlı beş üstünlük şunlardır: İman, mal, utanma, güzel ahlâk, cömertlik.
Hadîs-i şerîf

Ananın ve babanın yüzüne merhamet ile bakana, kabul olmuş hac sevabı verilir.

Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ indinde günahların en büyüğü, kötü huylu olmaktır.

Hadîs-i şerîf

Yalan yemîn ederek bir Müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer, Cehennemdir.

Hadîs-i şerîf

Sizin hayırlılarınız, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğreten kimselerdir.
Hadîs-i şerîf

“Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım!”
(Müslim, Zikir, 65)

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.
Hadîs-i şerîf

Sağlık ve boş zaman, çok kimsenin kıymetini bilmediği iki kıymettir.
Hadîs-i şerîf

Kur’ân-ı kerîm okunan evden, Arş’a kadar nûr yükselir.
Hadîs-i şerîf

Kıyâmet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağırılacaksınız. Onun için güzel isimler alınız!
Hadîs-i şerîf

Sinirlenmek, şeytanın vesvesesinden hâsıl olur. Sinirlenince abdest alınız!
Hadîs-i şerîf

Sevabı en fazla olan hasta ziyareti, kısa tutulanıdır.
Hadîs-i şerîf

Kur’ân-ı kerîm okuyunca, Allahü teâlânın rızasını ve Cenneti isteyiniz! Dünyalık istemeyiniz! 
Hadîs-i şerîf

Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allahü teâlâ da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. 

Hadîs-i şerîf

İyiliklerine sevinen, kötülüklerine üzülen kimse mümindir. 
Hadîs-i şerîf

Cehâletten kurtulmanın yolu, bilenlerden sorup öğrenmektir. 
Hadîs-i şerîf

Ana-babasının birine veya ikisine kavuşup da, onların rızâlarını almayanlara yazıklar olsun! 
Hadîs-i şerîf

Cuma namazından sonra, İhlâs ve 2 Kul eûzüyü 7 defa okuyanı, Allahü teâlâ, öbür Cumaya kadar kötülüklerden korur. 
Hadîs-i şerîf

Doğru kılınan namaz, insanı; pis, çirkin ve yasak işleri işlemekten korur. 
Hadîs-i şerîf

Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. 

Hadîs-i şerîf

Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer, Cehennemdir.
Hadîs-i şerîf

İki kişinin arasını düzelten kimse, şehit sevabı kazanır. 
Hadîs-i şerîf

Dargınlar barışmalıdır. Bunun için, önce davranan önce Cennete girer.
Hadîs-i şerîf

Sırat Köprüsü’nden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve eshâbımı çok sevenlerdir. 
Hadîs-i şerîf

Şükür, Allahü teâlânın verdiği nîmetlerle, günah işlemeye yaklaşmamaktır.
Hadîs-i şerîf

En faziletli sadaka, Ramazanda verilendir. 
Hadîs-i şerîf

Bir hayra sebep olana, bunu yapanın ecri kadar sevap verilir. 
Hadîs-i şerîf

Zekâtı verilmeyen mal için, kıyâmette çok acı azap vardır.
Hadîs-i şerîf

İftar zamanında, oruçlunun ağız kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan daha güzel gelir.
Hadîs-i şerîf

Evlât kokusu Cennet kokularındandır. 

Hadîsi şerîf

Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

Hadîsi şerîf

Mesut o kimsedir ki, dünya onu terketmeden önce, o dünyayı terketmiştir.

Hadîsi şerîf

Ramazanda bir oruçluya iftar verenin, günahları affolur. Cehennemden azat olur.
Hadîsi şerîf

Ananın ayağını öpmek, Cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir. 

Hadîsi şerîf

Namaz burhandır, zekât temizliktir, oruç bedenin sıhhatidir. 
Hadîs-i şerîfSabır ile duâ, müminin ne güzel silâhıdır.

Hadîs-i şerîf

Ramazanda oruç tutmayı farz bilen ve orucun sevabını, Allahü teâlâdan bekleyenin, geçmiş günahları affolur. 
Hadîs-i şerîf

Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. 
Hadîs-i şerîf

Babanın oğluna duâsı, Peygamberin ümmetine duâsı gibidir. 
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlânın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir.
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, helâl kazanç yolunda yorulan kulunu sever.
Hadîs-i şerîf

Günahtan nefret eden ve ibâdetten lezzet alan, hakiki mümindir.
Hadîs-i şerîf

İbâdetlerinizi bırakmayınız! Çünkü, Cennete gideceklere, Cennete götürecek işler yaptırılır. 

Hadîs-i şerîf

Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz! Cahilliğin ilâcı, sorup öğrenmektir. 
Hadîs-i şerîf

Her kim Şa’bân ayının onbeşinci (Berât) gecesini ihyâ ederse, öldüğü vakit kalbi diri olur. 
Hadîs-i şerîfGünahlarını azalt ki; ölüm sana kolay gelsin. Borcunu azalt ki; hür yaşayasın. 

Hadîs-i şerîf

Her kim namazdan sonra hemen Âyet-el kürsîyi okursa, Hak teâlâ, ona her harfi için 40 sevap verir. 
Hadîs-i şerîf

Kur’ân-ı kerîm okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve ailenin geçimi daraltılır. 
Hadîs-i şerîf

Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Hadîsi şerîflerde buyuruldu ki:
“Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.”
“Cuma günü selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.”
“Cuma günü, kuşlar ve vahşî hayvanlar birbirlerine, “Selâm size, bugün Cumadır.” derler.”
“Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan 3 gün içinde işlenen günahlara keffâret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene 10 kat sevap verilir.”
“Cuma günü veya gecesi ölen, şehit olur, kabir azabından kurtulur.”
“Büyük günah işlenmediği müddetçe, 5 vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara keffârettir.”
“Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.”
“Cuma namazından sonra, 7 defa İhlâs ve Muavvizeteyn [yâni iki Kul euzüleri] okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.”
“Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı af olur.”
“Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir.”
“Allaha ve âhırete inanan, Cuma namazına gitsin!”
“Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdır.”


Ey ümmetim! Sabahları kalkarken şu duâyı okuyun: “Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil’azîm.”
Hadîs-i şerîf

Bir kimse, paranın ve malın geçmeyeceği kıyâmet gününe, üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin! 
Hadîs-i şerîf

Bir insanın evlâdı ibâdet edince, kazandığı sevap kadar, babasına da verilir. 
Hadîs-i şerîf

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Ramazana hürmeten, Şaban ayında tutulan oruçtur. 
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâyı görür gibi ibâdet ediniz! Siz O’nu görmüyorsanız da, O sizi görüyor.
Hadîs-i şerîf

Doğruluktan ayrılmayınız! Çünkü, doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennete kavuşturur.
Hadîs-i şerîf

Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür.
Hadîs-i şerîf

Her kim Perşembe ve Pazartesi günleri oruç tutsa, Hak teâlâ, o kula, 700 senelik oruç sevabı verir. 
Hadîs-i şerîf

Çok konuşan çok yanılır, hataya düşer. Böyle kimsenin hayâsı azalır.
Hadîs-i şerîf

Çok yaşayıp da, ameli güzel olan kimseye müjdeler olsun!
Hadîs-i şerîf

Din kardeşine, arkasından yapılan duâ reddolmaz.
Hadîs-i şerîf

Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. 
Hadîs-i şerîf

(Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lânet etsin!) 
[İ.Rafii]
(Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari]
(Fitne [Bid’at, sapıklık, küfür] yayıldığı zaman, hakikati, doğruyu bilen, başkalarına bildirsin!) [Deylemi]
(Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, câhillik artar. Câhil ve sapık din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.) [Buhari]
(Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.) [İ. Süyuti]
(Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın!)
[Nesai, Ebû Davud]
(Zamanla evlerinizin içine yağmur gibi girecek fitneler görüyorum.) [Buhari]
(Kıyamet yaklaştıkça, gece başlarken karanlığın artması gibi fitneler çoğalır. Sabah evinden mümin çıkan, akşam evine kâfir olarak döner. Akşam mümin iken, gece îmânları gider, kâfir olarak sabaha çıkarlar. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın! O gün oklarınızı kırın! Silâhlarınızı, kılıçlarınızı bırakın! Herkesi tatlı dille, güler yüzle karşılayın! Evinizden çıkmayın.) [Ebû Davud, Tirmizi]

Amellerin en hayırlısı; mümini sevindirmek, borcunu ödemek ve ona yemek yedirmektir.
Hadîs-i şerîf

İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca, Allah ona da yardımcılar nasip eder. 
Hadîs-i şerîf

Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.
Hadîs-i şerîf

Hanımlarınızı dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir.
Hadîs-i şerîf

Ana-babayı ağlatmak, onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır.
Hadîs-i şerîf

Helâl kazanmak için sıkıntı çekenlere Cennet vâcib olur.
Hadîs-i şerîf

Beş vakit namazı kıldıktan sonra, çalışıp helâl kazanmak, her Müslümana farzdır. 
Hadîs-i şerîf

Güzel ahlâk; güçlüklere göğüs germek, iyiliklerden karşılık beklememek, insanlara şefkatli olmaktır. 
Hadîs-i şerîf

Zinânın dünyada üç fenalığı vardır: Güzelliği giderir, fakirliği getirir, ömrün kısalmasına sebep olur. 
Hadîs-i şerîf

Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur.
Hadîs-i şerîf

Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allaha sığının!
Hadîs-i şerîf

En faziletli zikir, “Lâilâhe illallah” demek, en faziletli duâ da, “Elhamdülillah” demektir.
Hadîs-i şerîf

İffet sahibi olunuz! Çirkin şeyler yapmayınız!
Hadîs-i şerîf

Kabir, ahiret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana sonraki konaklardan geçmek kolay olur. 
Hz. Muhammed (sas)

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulm etmez. Onun yardımına koşar.
Hz. Muhammed (sas)

İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü teâlâya da şükretmemiş olur. 
Hz. Muhammed (sas)

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir. 
Hz. Muhammed (sas)

İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.
Hz. Muhammed (sas)

Her fenalıktan uzak kalmanın yolu, dili tutmaktır. 
Hz. Muhammed (sas)

Evinde çok namaz kıl ki; hayır bereketi artsın! Ümmetimden kime rast gelirsen selâm ver ki; sevapların çok olsun! 
Hz. Muhammed (sas)

Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest îmânlı olmanın alâmetidir.
Hz. Muhammed (sas)

Cuma günleri bana çok salevât okuyunuz!  Bunlar, bana bildirilir.
Hz. Muhammed (sas)

"Kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allahü teâlâ da onu Cennet meyveleri ile doyurur."
Hz. Muhammed (sas)

"Günahınız çok olup, göklere kadar ulaşsa, tevbe edince Allahü teâlâ, tevbenizi kabul eder."
Hz. Muhammed (sas)

İmân-ı kâmil olanınız, ahlâkı güzel olanınızdır.
Hz. Muhammed (sas)

“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.” 
Hz. Muhammed (sas)
(Aclûnî, II, 305)

"Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl." (Amin)
Hz. Muhammed (sas)


"Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin."
Hz. Muhammed (sas)

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."
Hz. Muhammed (sas)


“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.” 
Hz. Muhammed (sas)


"Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır."
Hz. Muhammed (sas)

"Kalbinin yumuşamasını istersen;
yoksulu doyur, yetimin başını okşa.."
Hz. Muhammed (sas)

“Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır." 
Hz. Muhammed (sas)
“Cömerdin yemeği şifâdır, cimrinin yemeği ise hastalıktır.”
Hz. Muhammed (sas)
Kibir edeni Allah alçaltır, alçak gönüllü olanı yükseltir. 

Hz. Muhammed (sas)
"Allah'ım! Günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver."

Hz. Muhammed (sas)

SAMİMİYET ALDATMAMAKTIR.
"Bizi aldatan bizden değildir." Hz. Muhammed (sas)

"Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun."
Hz. Muhammed (sas)
"Devlet malından bir hırka bile olsa aşıran, savaşta ölse bile şehit olmaz."

Hz. Muhammed (sas)
"Herkesin niyeti neyse, eline geçecek odur."

Hz. Muhammed (sas)
Bilinmesi Gereken Hadisler
İslâm, güzel ahlâktir.
[Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.]

Allah' ı n rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah' ı n öfkesi de anne babanin öfkesindedir.
[Tirmizî, Birr, 3.]

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.
[Ibn Mâce, Dua, 11.]

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
[Tirmizî, Ilm, 14.]

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
[Ibn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta' Akdiye, 31.]

Hiçbiriniz kendisi için istediğini “mü'min” kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz.
[Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.]

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
[Tirmizî, Radâ' 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.]

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben Allahu Teâlâ komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
[Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.]

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter.
[Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.]

Hiç süphe yok ki dogruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kisi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık dogru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb çok yalancı diye yazılır.
[Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.]

Mümin kardeşinle münakasa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
[Tirmizî, Birr, 58.]

Allah sizin ne diş görünüsünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
[Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.]

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
[Tirmizî, Birr, 33.]

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri seyler, o müslüman için birer sadakadır.
[Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10]

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. Böylelikle Rabbinizin cennetine girersiniz.
[Tirmizî, Cum'a, 80.]

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
[Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.]

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
[Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî, u'abü'l-Îmân, 4/334.]

İman, yetmiş kusur derecedir. En üstünü (Lâ ilâhe illallah “Allah'tan baska ilah yoktur” ) sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
[Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.]

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
[Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sifâtu'l-Kiyâme, 56.]

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
[Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.]

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
[Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.]

İnsani helak eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah' ı n haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, şavaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
[Buhârî, Vasâyâ, 23, Tibb, 48; Müslim, Îmân, 144.]

Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
[Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.]

İki göz vardır ki, cehennem atesi onlara dokunmaz: Allah korkusundan aglayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
[Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12.]

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah' ı n kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
[Buhârî, Edeb, 57, 58.]

Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
[Tirmizî, Birr, 36.]

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
[Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.]

İşçiye ücretini, alnının teri kurumadan veriniz.
[Ibn Mâce, Ruhûn, 4.]

Söz taşıyanlar cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremezler.
[Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.]

Mü'minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardir; O'nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
[Müslim, Zühd, 64; Dârim” Rikâk, 61.]

Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir.
[Tirmizî, Kiyâme, 49; Ibn Mâce, Zühd, 30.]

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir.
[Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78.]

Bizi aldatan bizden değildir.
[Müslim, Îmân, 164.]

Mümin, bir delikten iki kez sokulmaz. (Mümin, iki defa ayni yanılğıya düşmez)
[Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.]

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
[Buhârî, Ilm, 12; Müslim, Cihâd, 6.]

Efendimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: (Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette iste böyle yanyanayız” buyurmuştur.
[Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.]

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! sözüdür.
[Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.]

Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) (Din nasihattır/samimiyettir) buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Cenab-ı Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
[Müslim, Imân, 95.]

Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
[Tirmizî, Birr, 55.]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder