Hadisi Şerifler

''Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.''Hz. Muhammed (sas)


"Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin."
Hz. Muhammed (sas)

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

Hz. Muhammed (sas)

“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.” 

Hz. Muhammed (sas)

"Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır."
Hz. Muhammed (sas)

"Kalbinin yumuşamasını istersen;
yoksulu doyur, yetimin başını okşa.."
Hz. Muhammed (sas)

“Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır." 

Hz. Muhammed (sas)

“Cömerdin yemeği şifâdır, cimrinin yemeği ise hastalıktır.”
Hz. Muhammed (sas)

Kibir edeni Allah alçaltır,

alçak gönüllü olanı yükseltir. 
Hz. Muhammed (sas)

"Allah'ım! Günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver."
Hz. Muhammed (sas)


SAMİMİYET ALDATMAMAKTIR. "Bizi aldatan bizden değildir." Hz. Muhammed (sas)


"Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun."
Hz. Muhammed (sas)

"Devlet malından bir hırka bile olsa aşıran, savaşta ölse bile şehit olmaz."

Hz. Muhammed (sas)

"Herkesin niyeti neyse, eline geçecek odur."
Hz. Muhammed (sas)

Bilinmesi Gereken Hadisler
İslâm, güzel ahlâktir.
[Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.]

Allah' ı n rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah' ı n öfkesi de anne babanin öfkesindedir.
[Tirmizî, Birr, 3.]

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.
[Ibn Mâce, Dua, 11.]

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
[Tirmizî, Ilm, 14.]

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
[Ibn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta' Akdiye, 31.]

Hiçbiriniz kendisi için istediğini “mü'min” kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz.
[Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.]

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
[Tirmizî, Radâ' 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.]

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben Allahu Teâlâ komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
[Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.]

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter.
[Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.]

Hiç süphe yok ki dogruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kisi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık dogru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb çok yalancı diye yazılır.
[Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.]

Mümin kardeşinle münakasa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
[Tirmizî, Birr, 58.]

Allah sizin ne diş görünüsünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
[Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.]

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
[Tirmizî, Birr, 33.]

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri seyler, o müslüman için birer sadakadır.
[Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10]

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. Böylelikle Rabbinizin cennetine girersiniz.
[Tirmizî, Cum'a, 80.]

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
[Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.]

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
[Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî, u'abü'l-Îmân, 4/334.]

İman, yetmiş kusur derecedir. En üstünü (Lâ ilâhe illallah “Allah'tan baska ilah yoktur” ) sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
[Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.]

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
[Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sifâtu'l-Kiyâme, 56.]

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
[Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.]

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
[Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.]

İnsani helak eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah' ı n haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, şavaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
[Buhârî, Vasâyâ, 23, Tibb, 48; Müslim, Îmân, 144.]

Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
[Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.]

İki göz vardır ki, cehennem atesi onlara dokunmaz: Allah korkusundan aglayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
[Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12.]

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah' ı n kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
[Buhârî, Edeb, 57, 58.]

Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
[Tirmizî, Birr, 36.]

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
[Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.]

İşçiye ücretini, alnının teri kurumadan veriniz.
[Ibn Mâce, Ruhûn, 4.]

Söz taşıyanlar cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremezler.
[Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.]

Mü'minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardir; O'nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
[Müslim, Zühd, 64; Dârim” Rikâk, 61.]

Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir.
[Tirmizî, Kiyâme, 49; Ibn Mâce, Zühd, 30.]

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir.
[Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78.]

Bizi aldatan bizden değildir.
[Müslim, Îmân, 164.]

Mümin, bir delikten iki kez sokulmaz. (Mümin, iki defa ayni yanılğıya düşmez)
[Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.]

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
[Buhârî, Ilm, 12; Müslim, Cihâd, 6.]

Efendimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: (Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette iste böyle yanyanayız” buyurmuştur.
[Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.]

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! sözüdür.
[Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.]

Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) (Din nasihattır/samimiyettir) buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Cenab-ı Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
[Müslim, Imân, 95.]

Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
[Tirmizî, Birr, 55.]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder