Dualar

Derdinden uyuyamayanların imdadına sen yetiş Allah'ım.
(Amin)

“Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım!”

(Müslim, Zikir, 65)

Rasul-i Ekrem (sav) şöyle dua ederdi:
Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allahım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.
(Buhari, Daavut 60; Müslim, Zikir 70.)


"Allah'ım beni Sen kaldır ki; Kimseler yıkamasın."
(Sadi Şirazi)

"Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl." (Amin)

Hz. Muhammed (sas)

“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.” 

Hz. Muhammed (sas)

“Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır." 

Hz. Muhammed (sas)

Allah'ım, gönlümüzü daraltan her şeyden kalbimizi temizle... (Amin)

Kurban olduğum Rabbim;
Sen beni iyilerle karşılaştır.

Zira ben her gördüğümü iyi sanıyorum...

Affettim!

Dediğin bir kulunda biz olalım ALLAH'ım.

Allah’ım 
Sev bizi,
Sevdir bizi,
Sevindir bizi.
(Amin)

Rabbim,
Vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme.
(Amin)


Para, mal, mülk her şey boş...

Allah önce sağlık sonra da huzur versin... (Amin)


Oğlunun botlarını sürekli saklayan,
acısı hep taze olan ve gözyaşı hiç eksik olmayan bir şehit anası...
Sizleri böyle üzüntüye sokanların
ve sebep olanların iki cihanda da
yüzleri gülmesin inşaAllah.


Dünyada kazanmış görünüp de ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım... (Amin)


"Allah'ım! Günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver."
Hz. Muhammed (sas)


"Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun."
Hz. Muhammed (sas)


"Bizi Rahmetinle ıslat Allah'ım, yürekler taş gelip taş gitmesinler..."
(Abdurrahim Karakoç)


Ey tohumu yarıp sümbüllendiren Allah'ım, bizi yeniden büyük ve güçlü bir millet eyle ve İslâm sancaktarlığı nasip eyle. (Amin)

Allah'ın Kur'an hürmetine bu vatan evlatlarına zafer nasip et. (Amin)
Ey yavrulara rızık veren Allah'ım bize rızık yollarını kolaylaştır. (Amin)

Ey tüm gizlilikleri bilen Allah'ım, bizleri rezil etme, bizim hatalarımızı ört ve bizleri affeyle. (Amin)

Ey tevbeleri kabul eden Allah'ım, bizlere samimi olarak tevbe etmeyi nasip eyle. (Amin)

Ey gamı gideren Allah'ım, gönlümüze ferahlık ver. (Amin)

Ey rahmeti gazabını geçmiş olan olan Allah'ım, Muhammed Ümmetine Rahmetinle muamele eyle. (Amin)

Ey affı ve mağfireti geniş olan  Allah'ım, Muhammed Ümmetini affeyle. (Amin)

Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'ım, bizim ilmimizi artır. (Amin)

Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'ım, Muhammed Ümmetine umumi bir rahmet ile merhamet eyle. (Amin)

Ey mülkünde daim olan Allah'ım, bize verdiğin imkanları İslam yolunda kullanmayı nasip eyle. (Amin)

Ey emirlerine uymayana halim olan Allah'ım, Muhammed Ümmetini affeyle. (Amin)

Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Allah'ım, bizim kalplerimizi güzelleştir. (Amin)

Ey muhtaçlara yardım eden Allah'ım, bizi Senden başkasına muhtaç etme. (Amin)

Ey tasayı kaldıran Allah'ım gönlümüze ferahlık ver. (Amin)

Ey kullarına rahmet eden Allah'ım, Muhammed Ümmetini affeyle. (Amin)

Ey gerçek saltanat sahibi olan Allah'ım, kendini saltanat sahibi zanneden zalimleri kahreyle. (Amin)

Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Allah'ım, bizim kalplerimizi de sevginle süsle. (Amin)

Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Allah'ım, bizim imtihanımızı kolaylaştır. (Amin)

Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Allah'ım, bizim gönlümüze ferahlık ver. (Amin)

Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Allah'ım, bizim için imkansız görünen tüm sorunlarımızı Sen gider Ya Rabbim. (Amin)
Her şeyin yaratıcısı olan Allah'ım, bizleri Sana layık kul, Efendimize (sas) layık ümmet eyle. (Amin)

Ey lütuf ve keremi bol olan Allah'ım, bizleri lütfunla zengin kılarak kimseye muhtaç etme. (Amin)

Ey her şeyin ilahı olan Allah'ım, bizleri şirkten muhafaza eyle. (Amin)

Ey kendisinden yardim istenen Allah'ım, ahirzaman fitnelerine karşı bizlere yardım eyle. (Amin)

Ey sonsuz izzet sahibi olan Allah'ım, biz günahkâr kullarına Rahmetinle muamele eyle. (Amin)

Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan Allah'ım, bizim sonumuzu güzel eyle. (Amin)

Ey sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ım, bizlere  Rahmetinle muamele eyle. (Amin)

Ey asilerin sığınagı olan Allah'ım, bizim gibi günahkâr kullarını affeyle. (Amin)

Ey her şeye gücü yeten Allah'ım, İslam düşmanlarına karşı bizlere güç ver, birlik beraberlik ver. (Amin)
Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Allah'ım, Muhammed Ümmetini zalim ve hain idarecilerden koru. (Amin) 
Ey darda kalanların dualarina cevap veren Allah'ım, darda kalan tüm kardeşlerimize yardım eyle. (Amin) Ey fazl ve iyilik sahibi olan Allah'ım, bizim iyiliklerimizi artır. (Amin)
Ey her şeyi bilen Allah'ım, bizim ilmimizi artır. (Amin)
Ey emniyet ve eman sahibi olan Allah'ım, Muhammed Ümmetine emniyet ve eman ver. (Amin)
Ey yalnızlık duyanların dostu olan Allah'ım tüm yalnızlara yardım eyle. (Amin)
Ey miskinlere merhamet eden Allah'ım, bizleri affeyle. (Amin)
Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi olan Allah'ım, Muhammed Ümmetine merhamet eyle.

“Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve Senin gazabını üzerime çekecek her şeyden Sana sığınırım. “
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Seni anmak, Sana şükretmek ve Sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
Hz. Muhammed (sas)
“Ey Allah’ım! Kötü ahlaklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan Sana sığınırım. “
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından Sana sığınırım.

Hz. Muhammed (sas)

Allah’ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen, kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.

Hz. Muhammed (sas)

Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır.
Hz. Muhammed (sas)
Rabbim! Beni, Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen kimse yap. (…)
Hz. Muhammed (sas)
Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. (…) Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine Senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız Sanadır.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil, dosdoğru bir ahlak istiyorum.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan Sana sığınırım.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım! Hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan Sana sığınırım.
Hz. Muhammed (sas)
Allah’ım, Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim.
Hz. Muhammed (sas)
 Ey, bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi Allah’ım! Muhammed (s.a.s.)’e vesileyi ve fazileti ver. Onu, vaat ettiğin “makam-ı mahmud”a eriştir.
Allah’ım! Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz.
Allah’ım! Biz, peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz.
Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum.
Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.
Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum.
Allah’ım! Dinî ve dünyevî hayatım, ailem ve malım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.
Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Allah’ım! Gün içinde, geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.
Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur.
Allah’ım! İşlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
Allah’ım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim
lütfeyle.
Allah’ım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve benikanaatkâr eyle.
Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.
1.      “Dua ibadetin tâ kendisidir.” (Ebû Davud)
2.      “Allah’ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.” (Müslim)
3.      “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim)
4.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi taatine çevir.” (Müslim)
5.      “Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî;)
6.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl.” (Tirmizî;)
7.      “Allah’ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim.” (İbn Mace)
8.      “Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızk ver.” (Müslim)
9.      “Allah’ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et, hidayet et, bana afiyet ver, rızk ver.” (Müslim)
10.  “Allah’ım, yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim)
11.  “Zorlu beladan, bedbahtlıktan, kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Allah’a sığınırım.” (Buharî-Müslim)
12.  “Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.” (Buharî-Müslim)
13.  “Allah’ım, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırım.” (Ebû Davud)
14.  “Allah’ım, açlıktan Sana sığınırım; o, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten Sana sığınırım; o, ne kötü bir sırdaştır.” (Ebû Davud)
15.  “Allah’ım, nimetinin elden çıkmasından, afiyetinin ters dönmesinden, ansızın azabına uğramaktan ve her türlü gazabından Sana sığınırım.” (Müslim)
16.  “Allah’ım kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah’ım, nurumu büyüt.” (Buharî-Müslim)
17.  “Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.” (Hakim)
18.  “Allah’ım, Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah’ım, Senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle.” (Tirmizî;)
19.  “Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.” (Müslim)
20.  “Allah’ım; bütün hamdler Sanadır. Sen beni onunla giydirdin. O, elbisenin hayrını ve onun için yapılanın hayrını Senden isterim. Onun ve onun için yapılanın şerrinden Sana sığınırım.” (Tirmizî;)
21.  “Allah’ım, Senden rahmetini icap ettiren şeyleri, mağfiretini gerektiren şeyleri, bütün günahlardan esen kalmayı, bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı, cennete nail olmayı ve cehennemden kurtulmayı isterim.” (Müslim)
22.  “Allah’ım, işimi koruyan dinimi ıslah et, geçimimi sağlayan dünyamı ıslah et, dönüp varacağım yer olan ahiretimi ıslah et. Hayatı her hayrı artırmama vesile eyle, ölümü bütün kötülüklerden kurtulmama çare eyle.” (Müslim)
23.  “Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ediyorum. Allah’ım! sapıtmak ve saptırılmaktan, alçalmak ve alçaltılmaktan, zulmetmek ve zulmedilmekten, bilgisizlikten ve bilgisiz bırakılmaktan Sana sığınırım.” (Tirmizî;)
24.  “Bütün hamdler O Allah’a ki O, bana yeter, bana acır; yine bütün övgüler O’na ki, O, beni doyurur ve suvarır. Bana ihsanda bulunup, beni -insanların- en faziletli(si) kılan Allah’a hamd olsun. Senden beni ateşten korumanı diliyorum.” (Ebû Davud)
25.  “Allah’ım, Sana teslim oldum, Sana iman ettim, Sana tevekkül ettim, Sana döndüm, Senin için dava ettim ve Sana başvurdum. Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı, açık yaptıklarımı ve gizli yaptıklarımı bağışla. İleriye götüren ve geriye bırakan Sensin. Senden başka İlah yoktur.” (Buharî-Müslim)
26.  “Allah’ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah’ım, nefsime takvasını ver ve onu temizle. Onu en iyi temizleyecek olan Sensin. Onun sahibi ve mevlâsı Sensin. Allah’ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.” (Müslim)
27.  “Allah’ım! dünyada ve ahirette Senden esenlik isterim; Allah’ım, dinim, dünyam, ailem ve malım konusunda Senden af ve esenlik isterim. Allah’ım, ayıplarımı ört. Korkularımdan beni emin eyle. Önümde, ardımda, sağımda, solumda, üstümde olanlardan beni koru. Altımdakilerden de Senin azametine sığınırım.” (Ebû Davud)
28.  “Allah’ım, hatamı ve cahilliğimi, işimde aşırılığımı ve benden iyi bildiğin şeylerimi bağışla. Allah’ım, ciddimi ve şakamı bağışla, hataen ve kasten yaptıklarımı bağışla. Bütün bunlar bende vardır. Allah’ım, yapıp ileriye gönderdiğim ve yapmayıp geriye bıraktığım; açıkladığım ve gizlediğim şeylerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla. İleriye süren ve geriye bırakan Sensin. Sen her şeye kadirsin.” (Buharî-Müslim)
29.  “Allah’ım, Sen benim Rabbimsin, Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın, Ben, Senin kulunum, gücüm yettiğince Senin ahdin ve vaadin üzereyim; işlediklerimin şerrinden Sana sığınır, üzerimdeki nimetlerini Sana ikram eder, günahımı da itiraf ederim, bundan ötürü beni mağfiret eyle. Senden gayrı kimsecikler günahları bağışlayamaz.” (Buharî;)
30.  “Allah’ım, bütün hamdler Sanadır. Sen, yerin, göğün ve onlarda olanların nurusun. Hamd yine Sanadır. Çünkü Sen yerin göğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin. Ve gene bütün övgüler Sana aittir. Ki Sen, Hak’sın, va’din, sözün, Seninle karşılaşmak, cennet ve cehennem, peygamberlerin, Muhammed (sav)’in kıyamet saati, bütün bunlar haktır. Allah’ım, Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana tevekkül ettim, Sana yöneldim, tevbe ettim, senin uğruna mücadele ettim, seni hakem edindim. Gelmiş gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Sen, benim ilahımsın. Senden başka ilah yoktur. Şanı yüce olan Allah’ın güç ve kuvvetinin dışında güç ve kuvvet yoktur.” (Buharî-Müslim)
  
1. Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’l-masîr.
“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 110; Tirmizî, “Deavât”, 13; İbn Mâce, “Dua”, 14)
2. Allahümme e’ûzü bi rızâke min sehatike ve bi muâfâtike min ‘ukûbetike ve e’ûzü bike minke lâ uhsi senâen ‘aleyke ente kema esneyte ‘ala nefsike.
“Allah’ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.”
(Müslim, “Salât”, 222)
3. Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.
“Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.”
(Müslim, “Zikir”, 96)
4. Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni. Ve e’ûzü bike mine’l-‘aczi vel-keseli. Ve e’ûzü bike minel cübni vel-buhli. Ve e’ûzü bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricâli.
“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.”
(Ebû Davud, “Sâlat”, 367; Ayrıca bk. Buhârî, “Et’ıme”, 28, “Deavât”, 40¸ Tirmizî, “Deavât”, 70; Nesâî, “İstiâze”, 7, 8, 25)
5. Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-fakri ve’l-kılleti ve’z-zilleti ve e’ûzü bike min en ezlime ev uzleme.
“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.”
(Buhârî, “Deavât”, 40; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32¸ Nesâî, “İstiâze”, 7, 8, 25)
6. Allahümme innî e’ûzü bike en edille ev üdalle,ev ezille ev üzelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yüchele ‘aleyye
“Allah’ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 112)
7. Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-cübni ve e’ûzü bike min en uredde ila erzelil ‘umuri ve e’ûzü bike min fitneti’d-dünya ve e’ûzü bike min azabi’l-kabr.
“Allah’ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.”
(Buhârî, “Cihad”, 25; Tirmizî, “Deavât”, 113; Nesâî, “İstiâze”, 27)
8. Allahümme innî e’ûzü bike min şerri ma ‘amiltu ve min şerri ma lem a’mel.
“Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.”
(Müslim, “Zikir” 65, 66)
9. Allahümme innî e’ûzü bike min fitneti’n-nâri ve ‘azabi’n-nari ve min şerri’l-ğına ve’l-fakri.
“Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.”
(Ebu Dâvûd, “Vitr”, 32)
10. Allahümme innî e’ûzü bike minel-cû’ı fe-innehû bi’sed-dacî’u ve e’ûzü bike mine’l-hıyâneti fe-innehâ bi’seti’l-bitânetü.”
“Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.”
(Ebu Dâvûd, “Vitr”, 32; Nesai, “İstiâze”, 19,20; İbn Mâce, “Et’ime”, 53)
11. Allahümme ‘âfini fi cesedî ve ‘âfinî fî basarî ve’c‘alhü’l vârise minnî lâ ilâhe illâllahu’l- halîmu’l-kerîmu subhâne’llahi rabbi’l-‘arşi’l-‘azîm ve’l-hamdü li’llahi rabbi’l-‘âlemîn.
“Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur”
(Tirmizî, “Deavât”, 66)
12. Allahümme innî es’elükel-hüdâ ve’t-tüka ve’l-‘afafe ve’l-ğınâ.
“Allah’ım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.”
(Müslim, “Zikir”, 72)
13. Allahümmağfirlî ve’rhamnî ve’hdinî ve ‘âfinî ve’r-zuknî
“Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.”
(Müslim, “Zikir”, 35)
14. Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî ve zidnî ‘ilmen, elhamdülillahi ‘alâ külli hâlin ve e’uzü billahi min hâli ehli’n-nâri.
“Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 129)
15. Allahümme innî e’ûzü bike min ‘ilmin la yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u, ve min nefsin lâ teşbe’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu leha.
“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan   doymayan nefisten sana sığınırım.”
( Müslim, “Zikir”, 73)
16. “Ya mukallibel kulûb! Sebbit kalbî ‘alâ dînike.
“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.”
(Tirmizî, “Deavât”, 124)
17. “…Allahümme âti nefsî takvâha, ve zekkiha ente hayru men zekkaha, ente veliyyuha ve mevlaha.”
“…Allah’ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin..”
(Müslim, “Zikir”, 73)
18. Allahümme’c’alnî mine’llezîne iza ehsenu ‘s-tebşeru ve iza esâu’stağferû
“Allah’ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.”
(İbn Mâce, “Edeb”, 57)
19. Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ila nefsî tarfate‘aynin ve aslih lî şe’nî küllehü lâ ilâhe illa ente.
“Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.”
(Ebu Dâvûd , “Edeb”, 110)
20. Allahümme Rabbe’n-nâsi! Ezhibi’l-be’se, veşfihi, ve ente’ş-şâfi. Lâ şifâe illâ şifâüke. kifâen lâ yüğâdiru sekamâ.
“Allah’ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. kifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”
(Buhârî, “Tıb”, 37; Ayrıca bk. Müslim, “Selam” 46; Ebû Davud, “Tıb”, 17 Tirmizî, “Deavât”, 111)
21. Allahümme ahsente hakÉ fe ehsin hulukî.
“Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir”
(İbn Hanbel,el Müsned, I, 403)  
22. Allahümme innî e’uzü bike mine’ş-şikaki ve’n-nifaki ve sûi’l-ahlâki.
“Allah’ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32; Nesaî, “İstiâze”, 21)
23. Allahümme inneke ‘afüvvün kerîmün tühıbbü’l-‘afve fa’fü ‘annî .
“Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”
(Tirmizî, “Deavât”, 89)
24. Allahümme’rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbuhu ‘indeke.
“Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.”
(Tirmizî, “Deavât”, 73)
25. Allahümmekfinî bihalâlike an haramike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.
“Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme.”
(Tirmizî, “Deavât”, 110)
26. Allahümme eınnî ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike.
“Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.”
(Ebu Dâvûd, “Salât”, 361; Nesâî, “Sehv” 60; İbn Hanbel, el Müsned, V, 245.)
27. Allahümme innî eselüke min salihi ma tü’ti’n-nâse mine’l-mali ve’l-ehli ve’l-veledi gayri’d-dâlli vele’l mudilli.
“Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.”
(Tirmizî, “Deavât”, 124)
28. Bismillahillezî la yedurru me’a’smihî şeyun filardi vela fi’s-semâi ve hüve’s-semi’u’l-‘alîm.
“Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Tirmizî, “Deavât”, 13)
29. Elhamdü li’llahi’llezî et’amena ve sekana ve ce’alena müslimin.
“Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.”
(Ebu Dâvûd, “Eti’me”, 53; Tirmizî, “Deavat”, 56 )
30. Allahumme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tu zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, Amentu bi kitabikellezi enzelte ve binebiyyikellezi erselte
“Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”
(Buhârî, “Vudu”, 75, “Deavât”, 6, 9; Müslim, “Zikir”, 56)
31. Allahümme elif beyne kulubinâ ve aslih zâte beyninâ ve’hdinâ sübüle’sselâmi ve neccinâ mine’z-zulümâti ile’n-nûri ve cennibne’l fevâhişe mâ zahare minhâ ve mâ betane.
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.”  
(Ebu Dâvûd, “Salât”, 182 )
32. “Allahümme aslih lî dinî ellezî hüve ‘ismetu emrî, ve aslih lî dünyâye elletî fîhâ meâşî, ve aslih lî ahireti elletî fîhâ meadî, vec ‘alil hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin, vec ‘alil mevte râhaten lî, min külli şerrin”
“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.”
(Müslim, “Zikir”, 71)
33. Allahümmeğfirlî zenbî küllehü dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ‘ahirahu ve ‘alâniyetehu ve sırrehu .
“Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla.”
(Müslim, “Salât”, 216)
34. Allahümme innî zalemtu nefsî zulmen kesîran ve lâ yağfiru’z zünûbe illâ ente feğfirlî mağfiraten min ‘indike, verhamnî inneke entel ğafûrur rahim.
Allah’ım! küphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin”
(Buhârî, “Ezan”, 149; Müslim, “Zikir”, 48)         
35. Allahümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî, ve ene ‘abdüke, ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta‘tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebûü leke bi-ni‘metike aleyye ve ebûü leke bi-zenbî, fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım.
İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni’metlerini i’tirâf ederim, günahımı da i’tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin”
(Buhârî,”Deavât”, 2, 15)
36. Allahümmağfirlî hetîetî ve cehlî, ve isrâfî fî emrî, ve ma ente a’lemu bihî minnî, Allahümmağfirlî ciddî, ve hezlî, ve hataî ve ‘amdî, ve küllü zalike ‘indî, Allahümmağfirlî mâ kaddemtu ve mâ ahhartu, ve mâ esrartu ve mâ a’lentu, vemâ ente a’lemu bihî minnî, entel mukaddimu ve entel muahhir ve ente ‘ala külli şey’in kadîr.
“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla.
Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır.
Allah’ım! kimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle.
Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter.”
(Buhârî, “Deavât”, 60; Müslim, “Zikir”, 70. )
37. Allahümmeğsil hatâyâye bimâi’sselci ve’l-beredi ve nakki kalbî mine’l-hatâyâ kemâ nekkayte’sevbe’l-ebyeda mine’d-denesi.
“Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır.
(Nesâî, “Taharet”, 49; Ayrıca bk. Buhârî, “Deavât”, 38, 43 45; Müslim, “Zikir”, 49)
38. Allahümme innî es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve’l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec’al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine’l- mâil bârid.
“Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim.
Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.”
(Tirmizî, “Deavât”, 73)
39. Allahümme leke sumtü ve ‘alâ rızkıke eftartü
“Allah’ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”
(Ebû Dâvûd, “Savm”, 22)
40. Allahümme ahsin ‘âkıbetena fi’l-umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’dünyâ ve ‘azâbî’l-âhireti.
“Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.”
(Ahmed b. Hanbel, el Müsned, 4/181) 

OKUNUŞU:
"Subhânallâhil Aziym!"

MANASI:
"Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"


BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâhi evvelehü ve âhirehü

MANASI:
Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla.


BU DUA KORKULARI GİDERİR

OKUNUŞU:
"Hasbinallahü ve ni'melvekîl."

MA'NASI:
"Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."


SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Subhânallâhi ve bihamdihî.

MA'NASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.


KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN

OKUNUŞU:
"Hasbünallâhü ve ni'mel vekil."

MA'NASI:
"Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."


GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.

MANASI:
Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.


KÖPEK ULUMASI EŞEK ANIRMASINI İŞİTEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"E'ûzü billâhimineşşeytanir'raciym."

MA'NASI:
"Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım."


MUSİBETLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh".

MA'NASI:
"Allah Teâlâ'nın dilediği olur. Kuvvet ancak Allah'ındır."


ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü.

MANASI:
Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.


ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

OKUNUŞU:
"Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym."

MA'NASI:
"Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım."


NAZARIN ZARAR VERMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu."

MA'NASI:
"Allâh'ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."


YATARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü."

MANASI:
"Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle
uyanırım."

YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî."

MANASI:
"Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna
içir."


ALLAH'IN SEVDİĞİ İKİ KELİME

OKUNUŞU:
Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym.

MANASI:
Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı
tesbih ederim.


TUFANDA MEYVE YENİNCE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allahümme kemâ ereytenâ evvelehû fe'erinâ âhirahû."

MANASI:
"Allah'ım! Bunun evvelini (ilkini önünü) bize gösterdiğin gibi,
sonunu da göster."


BU DUAYI OKUYAN AKŞAMLARI ZARAR GÖRMEZ

OKUNUŞU:
E'ûzü bikelimâtillahi tâmmâti min şerri mâ halak.

MANASI:
Tüm yaratıklarının şerrinden yüce Allah'ın tam ve mükemmel olan
kelimelerine sığınırım.


SİVİLCELERE KARŞI OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme Musağgıral'kebîri ve mükebbiras'sağir.Sağgir mâ bî."

MA'NASI:
"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bu bendekinide
küçült."


BANYODAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke.

MANASI:
Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını,
bağışlamanı isterim.YENİ BİR İŞE TEŞEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Allâhümme hırlî vahterlî."

MA'NASI:
"Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için
hayırlı olanını seç,
en hayırlısını nasîb eyle."


AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî."

MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor,
O'nun
yüce himâyesine bırakıyorum."


ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke."

MA'NASI:
"Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ
vermesini dilerim."


KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm."

MA'NASI:
"Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
sana sığınırım."


GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA

OKUNUŞU:
Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn.

MA'NASI:
Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum).


AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

MANASI:
Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin
gibi, ahlâkımı da güzelleştir.

ÖFKE İÇİN OKUNACAK BİR DİĞER DUA

OKUNUŞU:
"Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan."

MA'NASI:
"Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni
şeytanın şerrinden koru."


YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn."

MANASI:
"O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi,
içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı."


HASTAYA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin.

MA'NASI:
"Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür."


İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim."

MA'NASI:
"Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz.
Onların
şerlerinden sana sığınıyoruz."


HASTAYA KARŞI OKUNACAK BİR DİĞER DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin."

MA'NASI:
"Allah'ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür."


TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî."

MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı
bütün kötülüklerden,
koruması için Allah'a emânet ederim."


TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis"

MANASI:
"Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü
şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım."


SIKINTILARI GİDEREN DUA

OKUNUŞU:
"Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"

MANASI:
"Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam."
demektir.
Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir."

TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî.

MANASI:
Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren
şeyleri gideren
ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.


BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA

OKUNUŞU:
Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ.

MANASI:
Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir
çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun.


SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA

OKUNUŞU:
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve
hüve alâ külli şey'in kadir.

MANASI:
Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye
kâdirdir. Gücü herşeye yeter.


DÜNYA VE AHİRET SIKINTISINI GİDEREN DUA

OKUNUŞU:
"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül'arşıl'azîm."

MA'NASI:
Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur.
O'na güvendim,
O'na dayandım. O, arşın sahibidir."


ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne
izâ şi'te sehlâ."

MA'NASI:
"Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen,
dilediğin zaman,
zor olan şeyi kolay kılarsın."


GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"

MA'NASI:
"Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve
güzel oldu.
Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."

YEMEĞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!"

MANASI:
"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi
cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle
yemeğimi yemeye başlıyorum."


BANYOYA GİRERKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr.

MANASI:
Allah'ın ismiyle. Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem
ateşinden sana sığınırım
Ey dost: banyoya girerken kapıda bu duayı okumalısın.

SABAH AKŞAM 7 KERE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâhû, aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül'arşil'azıym."

MANASI:
"Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
Ona dayandım
o'na güvendim. O arş-i azîmin (büyük arşın) sahibidir."


SABAH OKUNACAK DUA

OKUNUŞU
"Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûşur"

MANASI:Mülk (kainat) Allah'ın olarak sabaha erdi,
biz de Allah'ın (kulları) olarak sabaha ulaştık.
Alemlerin rabbi (bütün kainatın sahibi) olan Allah'a hamd olsun!


FAKİRLİKTEN VE YOKSULLUKTAN KURTULUŞ DUASI

OKUNUŞU:
"Lâ ilâhe illallâhül'Melikül'Hakkul'Mübîn"

"Bu duâ, o kimse için, fakirlikten, yoksulluktan kurtuluşuna bir
emân, bir berât
ve güvence olur. Aynı zamanda kabir vahşet ve yalnızlığından
kendisine en güzel
bir yoldaş (Arkadaş) olur."

HER VAKİT İÇİN OKUNAN DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme, lâ mânia limâ a'tate, velâ mu'tıye limâ mena'te velâ
yenfeu
zel-ceddi minkel-Cedd.

MA'NASI:
"Allâh'ım! Senin verdiğine men' edecek yoktur. Men' ettiğini de
verecek yoktur.
Senin azabından bahtiyarın bahtı bir faide vermez."


YENİ BİR ELBİSE GİYEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Elhamdü lillâhillezi kesâni ma üvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî
fî hayatî."

MANASI:
"Mahrem yerlerimi, (örtülmesi gerekli olan yerlerimi) örttüğüm ve onu
giymekle güzelleştiğim
bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdü senâlar olsun."


AĞRISI OLAN BU DUAYI KENDİ KENDİNE OKUMALIDIR

OKUNUŞU:
"Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerrimâ ecidü ve ühâzıru."

MA'NASI:
"Allâh'ın ismiyle. Hissettiğim (duyduğum) ve korktuğum bu hastalığın
(ağrı ve sancıların)
şerrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'ın izzet ve kudretine
sığınırım."


SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike esteğiysü."

MANASI:
"Ey devamlı var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve
bütün mahlukatını
(yarattıklarını) varlıkta-hayatta tutan=Ey Hayy ve Kayyûm olan
Allâh'ım! Rahmetinle yardımını istiyorum."


AKŞAM OLUNCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Emseynâ ve emsel'mülkü lillâhi velhamdü lillahi lâ şerikeleh, lâ
ilâhe illâ hüve ve ileyhil'mâsir.

MANASI:
Mülk Allahın olarak akşama ulaştı. Biz de Allah'ın kulları olarak
akşama eriştik. Hamd, Allah'a mahsustur
(Allah'tan başkasına hamd edilmez).


BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümmekfini bihalalike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen
sivak."

MA'NASI:
"Ey Allah'ım, helâl rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan
koru. Ve
lutfunla-merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl
(koru
ve muhafaza eyle)."


BU DUAYI OKUYANI ALLAH (C.C.) MEMNUN EDER

OKUNUŞU:
Radiytü billâhi Rabben vebil-İslâmi diynen. Vebi-Muhammedin
(sallallâhü teâlâ
aleyhi ve selleme) Nebiyyâ.

MA'NASI:
Rab olarak Allâh'ı, din olarak islamiyeti. Peygamber olarak da
Hz.Muhammed Aleyhisselâmı
kabul ettim ve buna cânü gönülden râzı oldum.


TEK BAŞINA YEMEK YİYENİN OKUYACAĞI DUA

OKUNUŞU:
"Elhamdü lillâhillezî at'amenî hâzat'taâme ve razekanîhi min-ğayri
havlin
minnî ve lâ-kuvveh."

MANASI:
"Yüce Rabbime hamdü senâlar ederim ki, benim hiçbir gücüm kuvvetim ve
hiç bir tesirim olmadan bu yemeği bana
yedirdi ve beni bu ni'meti ile rızıklandırdı."


SU İÇİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Elhamdü lillahillezî sekânâ azben fürâten birahmetihi, velem
yec'alhü milhan ücâcen bizünûbinâ."

MANASI:
"Rahmet ve merhametiyle tatlı ve lezzetli sular içiren Allah'a hamdü
senâlar
olsun ki, işlediğimiz günahlar sebebiyle suyumuzu acı ve tuzlu
kılmamıştır."

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve
aslihlî şe'nî küllehû lâ ilâhe illâ ente."

MANASI:
"Allahım! Rahmetini umarım. Beni bir göz kırpması kadar bile nefsime
bırakma. Bütün işlerimi ıslah et.
Senden başka ilâh (ibâdet edilecek) yoktur."


NAZAR DUASI

OKUNUŞU:
"Bismillah, allahümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve habesahâ."

MA'NÂSI:
"Allah'ın bereketli ismiyle.Allah'ım! şunun gözünün keskinliğini ve
tesirini
gider ve zararını tamamen çürütüp yoket. Vereceği veya verdiği zararı
önle ve
tamamen tesirsiz hâle getir ve yok et."


UYKUDA KORKAN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"E'ûzü bikelimâtillâhittâmmeti min ğadabihi ve ikâbihi ve min şerri
ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtıyni ve en yahdurûn."

MANASI:
"Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından
(şerrinden) ve gelmesinden tam olan kelimeleriyle Allah'a sığınırım."


GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillahillezi lâ yadurru maasmihi şey'ün fil-ardı ve lâ fissemâi ve
hüvessemî ul-alîm."

MA'NASI:
"Allah'ü Teâla'nın ism-i şerifi ile derse, O'nun ism-i şerifi
hürmetine
yerde ve gökte olan hiç bir şey zarar vermez (veremez). Allah, her
şeyi
işiten ve bilendir."


BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEĞMEZ

OKUNUŞU:
"Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi şey'ün fil-ardı ve lâ fissemâî ve
hüvessemî ul-alîm."

MA'NASI:
"Allâh'ü Teâla'nın ism-i şerifi ile derse, O'nun ism-i şerîfi
hürmetine
yerde ve gökte olan hiç bir şey zarar vermez (veremez). Allâh, her
şeyi
işiten ve bilendir."


BU DUA ATEŞLİ HASTALARA OKUNUR

OKUNUŞU:
"Bismillahil'kerim, e'ûzü billâhil'Aziym, min şerri külli ırkın
naârin ve
min şerri harrinnâr."

MA'NASI:
"Yüce Allâh'ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden
(zararından)
ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin (azabının) şerrinden
Aziym olan, Ulu
Allâh'a sığınırım."
----------------------------------------------------------------------


HZ. FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA

OKUNUŞU:
Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve
lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.

MANASI:
"Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim.
Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz
kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma."


YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ.
Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"

MA'NASI:
"EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize
doğruluk ver,
bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla." "Rabbim, göğsümü aç, ve
işimi kolaylaştır."


GECELERİ KORKAN KİMSE BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri
ibâdihi
ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn."

MA'NASI:
Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların
vesvese ve aldatışlarından
ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine
sığınırım."


BİR DARLIĞA BİR SIKINTIYA DÜŞEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil'Aliyyil'Azıym."

MA'NASI:
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla. Çok yüce ve
çok büyük
Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım
dilemekten
başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim."


NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ
hasade,
ve min şerri külli ziy aynin."

MA'NASI:
"Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin,
hased edenin
hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü
her göz
sahibinin şerrinden korusun."


ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-
Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve
Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."

MANASI:
"Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur.
Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin
Rabbi (sahibi)dir."


NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve
lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym.

MANASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur.
Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek)
yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve
ancak Allah'ındır.


ZEMZEM SUYU İÇİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme innî es'elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâ-en min
külli dâ-in ve sekamin."

MANASI:
"Allâh'ım! Ben, senden faydalı ve yararlı bir ilim, geniş ve bol bir
rızk, ve her türlü derde devâ,
bütün hastalık ve sıkıntılardan şifâ vermeni diliyorum."

Bütün sular oturularak içilir. Fakat zemzem ayakta içilir.


BİR ŞEYİNİ KAYBEDEN BİR ZARARA UĞRAYAN OKUMALI

OKUNUŞU:
"Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun"

MA'NASI:
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
ondan daha
hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu
edenlerdeniz.
(O'nun rızasını istiyoruz. O'nun hükmüne razıyız. Tek emelimiz
Allahımızın rızasına
ermektir).


BU DUA NAZAR DEĞMESİNE KARŞI OKUNUR

OKUNUŞU:
"U'îzükümâ bikelimâtillâhit'tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve
min
külli aynin lâmmetin."

MA'NASI:
"(Hasan ve Hüseyin'e (R.A.) hitaben) her ikinizi de bütün
şeytanların, zehirli
mahlûkatın ve nazarı isâbet eden kötü gözden (göz değmesinden)
Allâh'ü
Teâlâ'nın tam ve yüce kelimelerine (noksansız kelimelerine)
sığındırırım."


BU DUAYI OKUYANA İKİ MİLYON SEVAP VERİLİR

OKUNUŞU:
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
lem yûled ve lem yekün
lehü küfüven ehad

MANASI:
Allah'tan başka hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, eşi
ortağı yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için başvurulandır.
Doğmamış ve doğrulmamıştır. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
asla olamaz da...


BU DUAYI SABAH AKŞAM OKUYANA HİÇ BİRŞEY ZARAR VEREMEZ

OKUNUŞU:
Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Şey'ün fil'ardı velâ fissemâi ve
Hüvessemi'ul Aliym.

MANASI:
Yüce Allah'ın ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek
ismiyle hareket edildiği (O'nun ismi söylendiği)
vakit, yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar veremez. O yüce Allah,
her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.


HER ÇEŞİT HASTALIK VE ZARARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâhi yübriyke min külli dâin yeşfiyke ve min şerri hâsidin izâ
hasede
ve min şerri külli zî aynin."

MA'NASI:
"Allâh'ın adıyla! Allâh,seni bütün (her türlü) hastalıklardan şifalar
versin: Hased eden kimsenin
hasedini açığa vurduğu zaman ki,şerrinden ve gözü değen (keskin
gözlü) her göz sahibinin (baktığı
zaman nazar değdiren kimsenin) şerrinden."


BU DUA NAZAR İÇİN OKUNUR

OKUNUŞU:
"Bismillâhi, erkîgyke, vallâhü yeşfiyke, min külli dâin ye'tîyke, min
şerrin-neffâsâti
fil'ukadi, ve min şerri hâsidin izâ hasade."

MA'NASI:
"Allâhü Teâlâ, sana gelen (ârız olan) her türlü hastalıktan,
düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin)
şerrinden ve hased eden (kıskançlık eden) kimsenin kıskançlık ettiği
zaman ki şerrinden seni korusun,
sana şifâlar versin."


CEBRAİL (A.S) PEYGAMBERİMİZE OKUDUĞU ŞİFA DUASI

OKUNUŞU:
Bismillâhi erkıyke, vallâhü yeşfiyke min külli dâin ye'tiyke min
şerrin-neffâsâti fil'ukadi ve min şerri
hasidin iza hasede.

MANASI:
Allah'ın ismiyle seni muhafaza ederim. Yüce Allah, sana gelen her
türlü hastalıktan, düğümleri üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden
(vereceği zarardan)
ve hasedcinin hased etmek istediği zaman ki, şerrinden seni korusun
ve sana şifâ versin.


HASTAYA OKUNAN DUA

OKUNUŞU:
Allâhümme Rabbennâsi, ezhibilbe'se veşfi, en teşşâfî, lâ şifa'e illâ
şîfâüke şifâ'en lâ yükâdiru sekamen.

MANASI:Allâh'ım! Ey bütün insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hastalığı
(bu hastanın ızdırabını) gider. Ve ona şifâ ver. Çünkü şifâ veren
ancak sensin senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur.

Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!

Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.

Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru!

Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru!

Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle!

Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle!

Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım!

Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!

Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım.

Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!

Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!

Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım.

Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru!


Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar


Kur’ân-ı Kerîm’in beyanına göre, Peygamberlerin yaptığı bütün dualar Allah tarafından kabul edilmiştir. O halde müminler de hüsrana uğramazlar. Bir kimse bu dûalarla Rabbine niyazda bulunursa hâceti hasıl olur.
1- Bakara Sûresi: 127.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym”
Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kâbe’yi inşa ettiklerinde birlikte şöyle dua ettiler.
(Ey Rabbimiz! Bizden “şu hizmeti” kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, kemâliyle Sen’sin Sen.)

2- Bakara Sûresi: 128.Âyet
 Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym”
(Ey Rabbimiz! Bizi sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da (yalnız Sana boyun eğen) müslüman bir ümmet (yetiştir), bize ibadet edeceğimiz yerleri (Hac amellerini) gster (öğret), tevbemizi kabul et. Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve (mü’minleri) hakkıyyla esirgeyen Sen’sin Sen.)

3- Bakara Sûresi: 129.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ veb’as fiyhim resûlen minhüm yetlû’aleyhim âyâtike ve yu’allimühümül kitâbe vel hikmete ve yüzekkiyhim inneke entel aziyzül hakiym”
(Ey Rabbimiz, onların (müslüman olan soyumuzun) içinden, onlara senin âyetlerini okuyacak, onlara kitabı (Kur’ân’ı), hikmeti (ondaki hükümleri) öğretecek, onları (şirkten) iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz Azîz ve Hakîm Sen’sin Sen.)

4- Bakara Sûresi: 201.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr”
(Ey Rabbimiz, bize dünyada da bir güzellik (sıhhat, rızık, yardım, hayır), ahirette de bir güzellik (sevap, rahmet) ver, af ve mağfiretinle bizi ateşin azabından koru.)

5- Bakara Sûresi: 286.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn”
(Ey rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize yükleme. Günahlarımızı afvınla sil, bağışla. Bize mağfiret et, bizi esirge. Bizim Mevlâmız Sen’sin. Kâfirlere karşı bize yardım et.)

6- Âl-i İmrân Sûresi: 8.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb”
(Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi yanıltma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz bağışlaması en çok olan Sen’sin Sen.)

7- Âl-i İmrân Sûresi: 9.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ inneke câmi’unnâsi liyevmin lâ raybe fiyhi, innallâhe lâ yuhlifül miyâd”
(Ey Rabbimiz, muhakkak ki Sen,, geleceğinden hiç bir şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şüphesiz Allah sözünden caymaz, vaadinden dönmez.)

8- Âl-i İmrân Sûresi: 16.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ innenâ âmennâ fağfirlenâ zünûbenâ ve kınâ azâbennâr”
(Ey Rabbimiz, Sana ve Resûlüne iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateşin azabından koru.)

9- Âl-i İmrân Sûresi: 53.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba’ner resûle fektübnâ ma’aşâhidiyn”
(Ey Rabbimiz, senin indirdiğin kitaba inandık ve o peygambere de tâbi olduk. Artık bizi birliğini ve peygamberini tanıyan şâhidlerle yaz. )

10- Âl-i İmrân Sûresi: 147.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâğfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fiy emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn”
(Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı mağfiret et, muharebe meydanında ayaklarımızı diret, kâfirlere karşı bize yardım et.)

11- Âl-i İmrân Sûresi: 191.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ mâ halâkte hâzâ bâtılen, sübhâneke fekınâ azâbennâr”
(Ey Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.)

12- Âl-i İmrân Sûresi: 192.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ inneke men tüdhılinnâre fekad ahzeytehû, ve mâ lizzâlimiyne min ensârin”
(Ey Rabbimiz, şüphe yok ki Sen kimi ateşe sokarsan onu hor ve hakîr edersin. Orada zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur.)

13- Âl-i İmrân Sûresi: 193.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen DuâlarKur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ innenâ semı’nâ münâdiyen yünâdiy lil’iymâni en âminû birabbiküm feâmennâ, rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ me’al’ebrâri”
(Ey Rabbimiz, doğrusu biz “Rabbinize inanın” diye insanları imâna davet eden bir davetçiyi işitip hemen imana geldik. Ey Rabbimiz, artık bize mağfiret et, büyük küçük günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle beraber al.)


14- Âl-i İmrân Sûresi: 194.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ ve âtinâ mâ va’adtenâ ‘alâ rüsülike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeti, inneke lâ tuhlifül miy’âd”
(Ey Rabbimiz, Senin peygamberlerine karşı bize vaad ettiklerini ver bize. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şüphe yok ki Sen asla sözünden dönmezsin.)

15- Ârâf Sûresi: 23.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve inlem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsiriyn”
(Ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen muhakkak maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız.)

16- Ârâf Sûresi: 47.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn”
(Ey Rabbimiz, bizi zalimlerle birlikte bulundurma.)

17- Ârâf Sûresi: 89.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve ente hayrülfâtihıyn”
(Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.)

18- Ârâf Sûresi: 126.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn”
(Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, bizi müslümanlar olarak öldür.)

19- Yûnus Sûresi: 85.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilkavmiz zâlimiyn”
(Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğuna fitne konusu yapma.)

20- İbrâhim Sûresi: 37.Âyet
 Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ inniy eskentü min zürriyyetiy bivâdin ğayri ziyzer’ın ‘ınde beytikel muharremi rabbenâ liyükıymussalâte fec’al ef’ideten minennâsi tehviy ileyhim verzukhüm minessemerâti le’allehüm yeşkürûn”
(Ey Rabbimiz, ben evlatlarımdan bazısını Sen’in mukaddes evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Artık Sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları şükretmeleri için bazı meyvelerle rızıklandır.)

21- İbrâhim Sûresi: 38.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ inneke ta’lemü mâ nuhfiy ve mâ nu’linü, ve mâ yahfâ ‘alallahi min şey’in fiyl’ardı ve lâ fiyssemâ’i”
(Ey Rabbimiz, Sen bizim şüphe yok ki gizli ve aşikar bütün yaptıklarımızı bilirsin. Esasen yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.)

22- İbrâhim Sûresi: 40.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbic’alniy mukıymessalâti ve min zürriyyetiy rabbenâ ve tekabbel dü’â’i”
(Ey Rabbimiz, beni de zürriyetimi de namaza devam edenlerden kıl. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle.)

23- İbrâhim Sûresi: 41.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâfirliy ve livâlideyye ve lil mü’miniyne yevme yekumül hisâb”
(Ey Rabbimiz, kıyamette insanlar hesaba kalktığı gün, beni, anamı, babamı ve bütün iman edenleri mağfiret buyur.)

24- Kehf Sûresi: 10.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ reşeden”
(Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla.)

25- Mü’minûn Sûresi: 109.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ âmennâ fağfir lenâ verhamnâ ve ente hayrürrâhımıyn”
(Ey Rabbimiz, Sana iman ettik. Bize mağfiret ve rahmet et. Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın.)

26- Fürkân Sûresi: 65.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenasrif ‘annâ azâbe cehenneme inne ‘azâbehâ kâne ğarâmen.
(Ey Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sav. Cidden onun azabı daimi bir helaktir.)

27- Fürkân Sûresi: 74.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekıyne imâmen”
(Ey Rabbimiz, bizlere gözlerimi aydın edecek zevceler ve zürriyetler ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl.)

28- Mü’min Sûresi: 8.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ ve edhılhüm cennâti ‘adni-nilletiy ve’adtehüm ve men saleha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyyâtihim, inneke entel aziyzül hakiym”
(Ey Rabbimiz, onları vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Babalarından, zevcelerinden, zürriyyetlerinden Seni tevhid edenleri de onlarla beraber kıl. Zira Sen mülkünde aziz, emrinde hakim’sin)

29- Dühân Sûresi: 12.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenekşif annel’azâbe innâ mü’minûn”
(Ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz.)

30- Haşr Sûresi: 10.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenağfir lenâ ve liıhvâninelleziyne sebekûnâ bil’iymâni ve lâ tec’al fiy kulûbinâ ğıllen lilleziyne âmenû rabbenâ inneke raûfün rahıym”
(Ey Rabbimiz, bizleri ve bizden önce iman etmiş din kardeşlerimizi mağfiret buyur. Kalbimizde müminlere karşı kin ve hased bırakma. Ey Rabbimiz şüphe yok ki Sen Raûfsun, Rahîmsin.)

31- Mümtehine Sûresi: 4.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ ‘aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masıyr”
(Ey Rabbimiz, ancak Sana güvenp dayandık ve yalnız Sana yöneldik. Son dönüş de ancak Sana’dır.)

32- Mümtehine Sûresi: 5.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilleziyne keferû, vağfir lenâ rabbenâ, inneke entel’aziyzül hakiym”
(Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne konusu yapma. Bize mağfiret buyur Rabbimiz. Çünkü Sen mülkünde Azîz, emrinde Hakîm’sin.)

33- Tahrim Sûresi: 8.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ, inneke ‘alâ külli şey’in Kadiyr”
(Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, baki kıl ve sönmekten koru, bizi mağfiret eyle. Hiç şüphesiz Sen her şeye Kadîr’sin.)

34- Âl-i İmrân Sûresi: 38.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi heb liy min ledünke zürriyyeten tayyibeten, inneke semiy’uddü’âi”
(Ya Rabbi, nezdinden bana temiz ve mübarek bir evlat bağışla. Muhakkak ki Sen duaya icabet edicisin.)

35- Hûd Sûresi: 47.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi inniy e’ûzü bike en es’eleke mâ leyse liy bihî ‘ılmün, ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minel hâsiriyn”
(Ey Rabbim, bir daha bilgim olmayan şeyi Sen’den istemekten Sana sığınırım. Eğer beni mağfiret ve afvınla rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.)

36- İsrâ Sûresi: 80.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrece sıdkın vec’al liy min ledünke sultânen nasıyr”
(Rabbim, beni (gireceğim yere) sıdk ve selamet ile girdir, sıdk ve selamet ile çıkar. Tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.)

37- Meryem Sûresi: 4.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi inniy vehenel’azmü minniy veşte’aler re’sü şeyben ve lem ekün bidü’âike rabbi şakıyyen”
(Ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Ey Rabbim, ben Sana ne zaman dua etmişsem mahrum kalmadım)

38- Tâhâ Sûresi: 25-28.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbiş rah liy sadriy. Ve yessir liy emriy. Vahlül ‘ukdeten min lisâniy. Yefkahû kavliy.”
(Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.)

39- Enbiyâ Sûresi: 89.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbe lâ tezerniy ferden ve ente hayrül vârisiyn”
(Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.)

40- Mü’minûn Sûresi: 97-98.Âyet
 Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyn. Ve eûzü bike rabbi en yahdurûn”
(Ya Rabbim, şeytanların vesvesesinden Sana sığınırım. Ya Rabbim, onların yanımda hazır bulunmasından da Sana sığınırım.)

41- Mü’minûn Sûresi: 118.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbiğfir verham ve ente hayrür râhımiyn”
(Ey Rabbim, müminlere mağfiret ve rahmet buyur. Sen, rahmet edenlerin en hayırlısısın.)

42- Neml Sûresi: 19.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi evzı’niy en eşküre nı’metekelletiy en’amte ‘aleyye ve ‘alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhü ve edhılniy birahmetike fiy ‘ıbâdikes sâlihıyn”
(Ey Rabbim, bana, anama, babama ihsan ettiğin nimetlere şükretmeyi ve hoşnut olacağın iyi işler işlemeyi ilham et. Beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et.)

43- Kasas Sûresi: 21.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbi necciniy minel kavmiz zâlimiyn”
(Rabbim, beni bu zalimler topluluğundan kurtar.)

44- Ankebût Sûresi: 30.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbinsurniy ‘alelkavmil müfsidiyn”
(Rabbim, o fesadçılar topluluğuna karşı bana yardım et.)

45- Nuh Sûresi: 28.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehale beytiye mü’minen ve lil mü’miniyne vel mü’minâti ve lâ teziddizzâlimiyne illâ tebâren”
(Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, kıyamete kadar gelecek erkek ve kadın müminleri mağfiret buyur. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma.)

46- A’râf Sûresi: 89.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavmina bilhakkı ve ente hayrül fâtihıyn”
(Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında Sen Hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.)

47- Enbiya Sûresi: 87.Âyet
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar
“Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zâlimîn”
(Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.)
Bir önceki yazımız olan Müşteri Celbi ve Bereket Duaları başlıklı makalemizde Bereket için dua, Bol Kazanç ve Bereket Duaları ve Müşteri Celbi hakkında bilgiler verilmektedir.


Tesbihatlar ve Anlamları
Estağfirullah : Allahtan mağfiret dilerim
Estağfirullah ve etübü ileyh : Allahtan mağfiret diler ve ona tövbe ederim.
Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyh:Hayy ve Kayyum olan ondan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah olmayan yüce Allahtan bağışlanma diler ve ona tövbe ederim. Hayy : diri canlı ,Kayyum :Bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten hepsini hesaba çeken demektir.
Allah Allah Allah  Tek, zıddı ve benzeri olmayan yaratıcının adı
Sübhanallah: Allah bütün  noksanlıklardan uzaktır
Elhamdülillah: Hamd (şükür) Allah'adır
Lâ ilâhe illâllah: Allahtan başka ilah yoktur.
Allahü Ekber : Allah En büyüktür.
La havle vela Kuvvete illa billahil aliyyil azim.:Güç ve kuvvet yalnız aziz ve hakim  olan Allahtandır.
Sübhanallahi ve bi hamdihi : Allah a hamd ederim.Onu tüm noksanlıklardan tenzih ederim.
Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi'l-azim: Allah a hamd ederek tesbih ederim .Tüm noksanlıklardan tenzih ederim.
Sübhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi'l-azim ve bi hamdihi estağfirullah. Allah a hamd ederim.Onu tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Mağfiret dilerim.
"Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr".Allah tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur.o birdir.ve hiçbir ortağı yoktur .Mülk onundur .Hamd onadır.o her şeye gücü yetendir.o yaşatır o öldürürür.
Salavatı Şerife
Allahümme Salli ve sellim ala nebiyyine Muhammed. Anlamı :Allahım Muhammed Sallallahü  Aleyhi ve selemle Salat ve Selam eyle.
Allahümme Salli ve Allahümme Barik Duaları da en güzel Salati şeriflerdir.
La ilahe illallahül Melikül Hakkul Mübin. Melik(İdare eden) hak ve her şeyi açıklayan Allah tan başka ilah yoktur.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.Senden başka hiçbir ilah yoktur seni tenzih ederim ben gerçekten zalimlerden oldum.
İhlası Şerif(Gulhuvallahü ehad) Allahtan başka ilah yoktur . Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.herkes ona muhtaçtır. O doğmamış ve doğurmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
Allahü ekber kebiran velhamdüllillahi kesiran ve sübhanallahi bükreten ve esila
Allah en büyüktür Allah a çokça hamderim.Sabah ve akşam Allah ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.
Ya Hayyu Ya Kayyum Daima diri ve canlı olan kesintiye uğramayan ,ebedi olan ,bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten ,hepsini hesaba çeken demektir.
Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Allahı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.Hamd Allahadır.Allah tan başka hakkıyla ibadet edecek hiçbir ilah yoktur.ve Allah en büyüktür.
Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim .
Allahümme inneke afüvvün tuhibbul afve fağfü  anni. Allahım senin mağfiretin bol ,affedicisin,affı seversin Beni affeyle.
La havle vela Kuvvete illa billah.Güç ve kuvvet yalnız Allahtandır.
Hasbünallahi ve niğmel vekil. Bize Allah yeter .O ne güzel vekildir.
Allahümme ecirna minennar.Allahım cehennem ateşinden koru
Rabbiğfirli . Yarabbi beni bağışla
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.(Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!)
Teveffeni Müslimen ve el hıkni minessalihin Ya rabbi beni Müslüman olarak yaşat beni Müslüman olarak öldür.beni Salihlerle beraber eyle.
Namazda okunan sübhane duasının anlamı . Allahım Sen ter türlü eksiklerden uzak ve her türlü olgunluklarla birliktesin.seni her an eksiksiz övgülerle överim. Sen ve adın daima mübarektir.sen daima büyük ve yücesin .seni övmek ne büyük bir iştir.senden başka gerçek ilah yoktur
Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ettet tevvabür rahim Rabbim beni bağışla ve tövbemi kabul et şüphesiz sen tövbeleri çokça kabul eden ve çokça bağışlayansın
Sübhaneke Allahümme ve bihamdik estağfiruke ve etübü ileyk Yarabbi seni tesbih eder sana hamd eder senden mağfiret dilerim sana tövbe ederim
İnnallahe basirun bil ibat.Allah kullarının yaptıklarını çok iyi görendir.
Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
Yarattıklarının sayısınca kendisinin razı olacağı kadar arşının ağırlığınca kelimelerinin çokluğunca hamd ederek Allahı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.
Maşallah la havle vela kuvvete illa billah Allahtan Başka güç ve kuvvet sahibi yoktur
Enni mağlubun fentesir. Yarabbi ben yenildim mağlub oldum bana yardım et.
 1. Cevşen'ül Kebir Türkçe Anlamı Mumsema Cevşen türkçe meali, Cevşen anlamı

  Çoğu Zaman boynumuzda yakamızda taşıdığımız cevşenin anlamını nekadar biliyoruz acaba? Bilmeyenler veya bilipde tekrar okumak isteyenler için :
  1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.

  1
  -Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
  2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman
  3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
  4-Ey herseyi hakkıyla bilen Alîm
  5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
  6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
  7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
  8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
  9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
  10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan
  sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

  2-
  1-Ey efendilerin efendisi
  2-Ey dualara cevap veren
  3-Ey iyiliklerin sahibi
  4-Ey dereceleri yükselten
  5-Ey bereketleri büyük olan
  6-Ey hataları bağışlayan
  7-Ey belaları def eden
  8-Ey sesleri işiten
  9-Ey dilekleri veren
  10-Ey sır ve gizlilikleri bilen

  3-
  1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
  2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
  3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
  4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
  5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
  6-Ey varislerin en hayırlısı
  7-Ey övenlerin en hayırlısı
  8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı
  9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
  10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

  4-
  1-Ey izzet ve güzelligin gerçek sahibi
  2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
  3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
  4-Ey büyük ve yüce olan
  5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
  6-Ey ikâbi siddetli olan
  7-Ey hesabı süratli gören
  8-Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
  9-Ey katında Ümmü’l-Kitap bulunan
  10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden


  5-
  1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
  2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
  3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
  4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
  5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
  6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
  7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
  8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
  9-Ey nîmet ve beyan sahibi
  10-Ey emnü eman sahibi

  6-
  1-Ey azametine herşeyin boyun egdiği
  2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
  3-Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu
  4-Ey heybetine her seyin itaat ettigi
  5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettigi
  6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun egdiği
  7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
  8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
  9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
  10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen


  7-
  1-Ey hataları mağfiret eden
  2-Ey belalari kaldıran
  3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
  4-Ey ihsani bol veren
  5-Ey hediyeleri geniş olan
  6-Ey mahlukata rızk veren
  7-Ey ölümlere karar veren
  8-Ey şikayetleri işiten
  9-Ey askerleri gönderen
  10-Ey esirleri salıveren


  8-
  1-Ey hamd ve senâ sahibi
  2-Ey şeref ve yücelik sahibi
  3-Ey fahr ve bahâa sahibi
  4-Ey ahd ve vefâ sahibi
  5-Ey af ve rızâ sahibi
  6-Ey iyilik ve bağış sahibi
  7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
  8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
  9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
  10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi


  9-
  1-Ey olmamasını istedigi meydana gelmesine engel olan Mânî
  2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
  3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî
  4-Ey bütün sesleri işiten Sem’î
  5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî
  6-Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
  7-Ey kullarına şefaat eden Safî
  8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî
  9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vasî
  10-Ey istediği şeyi istedigi şekilde genişletip bollastıran Mûsî


  10-
  1-Ey bütün sanatlarin sanatkârı
  2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı
  3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
  4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
  5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
  6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
  7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
  8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
  9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
  10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı11-
1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
2-Ey musibetim anında ümidim
3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
4-Ey gurbetliğimde dostum
5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,
6-Ey kederim anında ferahlatıcım
7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koıan,
8-Ey zor durumumda sığınagım,
9-Ey korkum anında yardımcım,
10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,

12-
1-Ey gayblari bilen,
2-Ey günahlari bağışlayan,
3-Ey ayıblari örten,
4-Ey sıkıntıları kaldıran,
5-Ey kalpleri değiştiren,
6-Ey kalpleri süsleyen,
7-Ey kalpleri nurlandıran,
8-Ey kalplerin tabibi,
9-Ey kalplerin sevgilisi,
10-Ey kalplerin dostu,

13-
1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan kefil,
5-Ey kullarına yol gösteren delil,
6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
8-Ey lütuf u keremi bol olan latif,
9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik
,

14-
1-Ey şaşkınlarin yol göstericisi,
2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
5-Ey asilerin sığınagı,
6-Ey günahkarların bağışlayıcısı,
7-Ey korkanlara emniyet veren,
8-Ey miskinlere merhamet eden,
9-Ey yalnızlık duyanların dostu,
10-Ey darda kalanların dualarina cevap veren
,

15-
1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
2-Ey fazl ve iyilik sahibi,
3-Ey emniyet ve eman sahibi,
4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi
5-Ey hikmet ve bayan sahibi
6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi,
7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
8-Ey azamet ve saltanat sahibi,
9-Ey af ve mağfiret sahibi,
10-Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi,

16-
1-Ey her şeyin Rabbi,
2-Ey her şeyin ilahı,
3-Ey her şeyin yaratıcısı,
4-Ey her şeyin üzerinde olan,
5-Ey her şeyden önce olan,
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen,
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin Sanii
10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

17-
1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin
2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
3-Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin,
5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
6-Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin,
7-Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
8-Ey diledigini yücelten ve kullarına büyüklügünü gösteren Muazzim,
9-Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin,
10-Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin,

18-
1-Ey mülkünde daim olan,
2-Ey celalinde azim olan,
3-Ey saltanatında kadim olan,
4-Ey kullarına rahmet eden,
5-Ey her şeyi bilen,
6-Ey emirlerine uymayana halim olan,
7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,
9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
10-Ey lütfunda kadir olan

19-
1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,
4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,
5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
7-Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan,
8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

20-
1-Ey tasayı kaldıran,
2-Ey gamı gideren,
3-Ey günahı affeden,
4-Ey tevbeyi kabul eden,
5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı,
6-Ey vaadinde sadık olan,
7-Ey yavrulara rızık veren,
8-Ey sözünü yerine getiren,
9-Ey gizliyi bilen,
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren
,21-
1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli,
2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
3-Ey Müminlerin dostu olan Veli,
4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,
5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,
6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,
7-Ey kendisine kulluk edenlerden hosnut olan Razi,
8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,
9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,
10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,

22-
1-Ey güzeli açıga çıkaran,
2-Ey çirkinin üzerini örten,
3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
5-Ey affı büyük olan,
6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
7-Ey mağfireti geniş olan,
8-Ey rahmeti bol veren,
9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,

23-
1-Ey bol nimet sahibi,
2-Ey geniş rahmet sahibi,
3-Ey tam hikmet sahibi,
4-Ey kamil kudret sahibi,
5-Ey kesin hüccet sahibi,
6-Ey açık ikram sahibi,
7-Ey yüce sıfat sahibi,
8-Ey daim izzet sahibi,
9-Ey metin kuvvet sahibi,
10-Ey geçmiş minnet sahibi,

24-
1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
2-Ey adillerin en adaletlisi,
3-Ey doğruların en doğrusu,
4-Ey varlığı açık olanların en açıgı,
5-Ey temiz olanların en temizi,
6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

25-
1 Ey semaları yoktan yaratan,
2-Ey karanlıkları meydana getiren,
3-Ey gizlilikleri bilen,
4-Ey için için üzülenlere acıyan,
5-Ey utanılacak şeyleri örten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey ölüleri dirilten,
8-Ey sevapları kat kat yazan,
9-Ey bereketleri indiren,
10-Ey cezaları şiddetli olan,


26-
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir,
8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir,
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübessir,
10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

27-
1-Ey Beyt’l-Haramin Rabbi,
2-Ey haram ayların sahibi,
3-Ey Mesidü’l Haramin Rabbi,
4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
6-Ey Mes’arü’l Haramın Rabbi,
7-Ey helal ve haramın Rabbi,
8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,
9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
10-Ey celal ve ikramin Rabbi,

28-
1-Ey desteği olmayanların desteği,
2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
4-Ey imdat'a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari,
7-Ey izzeti olmayanların izzeti,
8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
9-Ey dostu olmayanların dostu,
10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

29-
1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim,
2-Ey varlığının sonu olmayan Daim,
3-Ey mahlukatına merhamet eden Rahim,
4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim,
5-Ey her şeyi bilen Alim,
6-Ey yarattıklarını koruyan Asim,
7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım,
8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim,
9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid,
10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit,

30-
1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,


31-
1- Ey affı bol olan
2-Ey iyiliği büyük olan,
3-Ey hayıi çok olan
4-Ey fazlı kadim olan,
5-Ey sanatı güzel olan,
6-Ey lütfu daim olan,
7-Ey sıkıntıyı gideren,
8-Ey zararı kaldıran
9-Ey mülkün sahibi,
10-Ey hak ile hükmeden,

32-
1-Ey mağlup edilmeyen Aziz,
2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif,
3-Ey uyumayan gözetleyici,
4-Ey yok olmayan Mevcud,
5-Ey ölmeyen Hayy,
6-Ey yok olmayan Melik,
7-Ey fena bulmayan Baki,
8-Ey cehalet ariz olmayan Alim,
9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,
10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi,

33-
1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid,
2-Ey istedigini bulan Vacid,
3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid,
4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid,
5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid,
6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais,
7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis,
8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi,
10-Ey kullarına hidayet veren Hadi,

34-
1-Ey bütün azimlerden daha Azim,
2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim,
3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim,
5-Ey bütün alimlerden daha Alim,
6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
8-Ey bütün yücelerden daha Celil,
9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,

35-
1-Ey ahdinde vefalı,
2-Ey vefasında kuvvetli,
3-Ey kuvvetinde yüce,
4-Ey yüceliğinde yakın,
5-Ey yakınlığında latif,
6-Ey lütfunda şerif,
7-Ey şerefinde aziz,
8-Ey izzetinde azim,
9-Ey azametinde mecid,
10-Ey yüceliginde Hamid,

36-
1-Ey her şeyin kendisine boyun egdiği,
2-Ey her şey kendisi için var olan,
3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,
4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,
5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
7-Ey her şey onunla ayakta olan,
8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,

37-
1- Ey kullarına yeten Kafi,
2-Ey her türlü derde deva veren Safi,
3-Ey vaadinde duran Vafi,
4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi,
5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali,
6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai,
7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi,
8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi,
9-Ey varlığının sonu olmayan Baki,
10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi,

38-
1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
5-Ey kendisinden başka maksud olmayan,
6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
7-Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen,
8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

39-
1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
2-Ey matlubların en hayırlısı,
3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
5-Ey maksud olanların en hayırlısı,
6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,
9-Ey indirenlerin en hayırlısı,
10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

40-
1- Ey yaratıp düzene koyan,
2-Ey takdir edip hedefe götüren,
3-Ey belayı kaldıran,
4-Ey gizli yakarışı işiten,
5-Ey batmışı kurtaran,
6-Ey helak olana necat veren,
7-Ey hastaya şifa veren,
8-Ey öldüren ve dirilten,
9-Ey güldüren ve ağlatan,
10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,

41-
1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir,
2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir,
3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir,
4-Ey her şeye gücü yeten Kadir,
5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazir,
6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatir,
7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir,
8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir,
9-Ey dostlarına yardim eden Nasir,
10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir,

42-
1- Ey karada ve denizde yolu olan,
2-Ey dış alemde ayetlerı bulunan,
3-Ey ayetlerınde delili olan,
4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
5-Ey kabirlerde izzeti olan,
6-Ey Kıyamette saltanatı olan,
7-Ey hisapta heybeti olan,
8-Ey Mizanda hükmü olan,
9-Ey Cennette rahmeti olan,
10-Ey ateşte azabı olan,

43-
1- Ey korkanların kendisine kaçtığı,
2-Ey günahkarların kendisine sığındığı,
3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
5-Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği,
6-Ey hatalılarin kendisinden ümit beslediği,
7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

44-
1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,
2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi,
6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,
7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,
8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf,
9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
10-Ey bütün yücelerden daha yüce,

45-
1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,
2-Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib,
3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,
4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,
5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,
6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib,
7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,
8-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,
10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,

46-
1- Ey mağlup olmayan Galib,
2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkar,
3-Ey mahluk olmayan Yaratıcı,
4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,
6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,
7-Ey korunmayan Koruyucu,
8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici,
9-Ey gaib olmayan Şahid,
10-Ey uzak olmayan yakın,

47-
1-Ey nurların nuru,
2-Ey nurları nurlandıran,
3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
4-Ey nurları yaratan,
5-Ey nurları takdir eden,
6-Ey nurları idare eden,
7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,

48-
1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan,
2-Ey fiili latif olan,
3-Ey lütfu daim olan,
4-Ey ihsani kadim olan,
5-Ey sözü hak olan,
6-Ey vaadi doğru olan,
7-Ey affı fazla olan,
8-Ey azabı adalet olan,
9-Ey zikri tatlı olan,
10-Ey dostluğu lezzetli olan,

49-
1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil,
6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
7-Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,

50-
1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
9-Ey doğurmayan ve doğmayan,
10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan,
 

51-
1- Ey en güzel Sevgili,
2-Ey en güzel Tabib,
3-Ey en güzel Hesap Gören,
4-Ey en güzel Yakin,
5-Ey en güzel Gözetleyici,
6-Ey en güzel Cevap veren,
7-Ey en güzel Dost,
8-Ey en güzel Vekil,
9-Ey en güzel Efendi,
10-Ey en güzel yardımcı,

52-
1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,
2-Ey kendisini arzulayanların dostu,
3-Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan,
4-Ey tövbekarların sevgilisi,
5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
6-Ey günahkarların ümidi,
7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
8-Ey gamlılara nefes aldıran,
9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi,

53-
1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,

54-
1- Ey ilmi her şeye ulasan,
2-Ey basarı her şeye nüfus eden,
3-Ey kudreti her şeye bali olan,
4-Ey nimetleri sayılamayan,
5-Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği,
6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
10-Ey bekası izzetle izzetlenen,

55-

1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
4-Ey cennetül me’vanın sahibi,
5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,
6-Ey en büyük ayetler sahibi,
7-Ey en güzel isimler sahibi,
8-Ey hüküm ve kaza sahibi,
9-Ey yüce göklerin sahibi,
10-Ey arş ve yerin sahibi,

56-
1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,
3-Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud,
4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür,
5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür,
6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,
7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf,
8-Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,
9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,

57-
1-Ey semada azameti görülen,
2-Ey yerde ayetleri tecelli eden,
3-Ey her şeyde delilleri bulunan,
4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,
5-Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,
7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
8-Ey bütün işler kendisine dönen,
9-Ey her şeyde lütfu açıkca görünen,
10-Ey mahlukatına kudretini tanıtan,

58-
1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
2-Ey tabibi olmayanların tabibi,
3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,
4-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,
7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,
8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
9-Ey rehberi olmayanların rehberi,
10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

59-
1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,
2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

60-
1-Ey her şeyden önce olan evvel,
2-Ey her şeyden sonra olan Ahir,
3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir
4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,
5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik,
6-Ey her şeyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik,
7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik,
8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik,
9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,
10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik,

61-
1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
4-Ey günes ve ay'a boyun eğdiren,
5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,
6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
7-Ey eş ve evlat edinmeyen,
8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,

62-
1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerın inlemelerini işiten,
4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
6-Ey günahlarından pişmanlik duyanların nedametini gören,
7-Ey tövbekarların özürünü kabul eden,
8-Ey fesatçılarin işini düzeltmeyen,
9-Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen,
10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

63-
1-Ey bekası daim olan,
2-Ey hataları bağışlayan,
3-Ey duaları işiten,
4-Ey ihsanı geniş olan,
5-Ey gökleri yükselten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey medh ü şenasi büyük olan,
8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,
9-Ey vefası çok olan,
10-Ey mükafati şerefli olan,

64-
1-Ey çok affeden Gaffar,
2-Ey bütün ayıpları örten Settar,
3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,
4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,
5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,
6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,
7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,
8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham,
9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,
10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,

65-
1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden,
3-Ey beni yedirip içiren,
4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,
6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,
8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
9-Ey beni öldürüp dirilten,
10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
 

66-
1-Ey kelimeleriyle hakkın hak oldugunu gösteren,
2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
9-Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
10-Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen,

67-
1-Ey yeri beşik yapan,
2-Ey dağları direk yapan,
3-Ey güneşi kandil kılan,
4-Ey ay'ı nur kılan,
5-Ey geceyi örtü yapan,
6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,
8-Ey semayı bına kılan,
9-Ey eşyayı çift çift yaratan,
10-Ey ateşi gözcü kılan,

68-

1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
3-Ey istediğini yükselten Rafi,
4-Ey istediğini engelleyen Meni,
5-Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

69-
1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

70-
1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,
6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.

71-
1-Ey alemlerin Rabbi,
2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
3-Ey sabredenleri seven,
4-Ey tevbe edenleri seven,
5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

72-
1-Ey mahlukati örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
2-Ey mahlukati öldükten sonra yeniden dirilten Muid,
3-Ey herseyi muhafaza eden Hafiz,
4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,
5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid,
6-Ey azamet, seref ve hakimiyeti sonsuz Mecid,
7-Ey her türlü mahlukata münasip rizik veren Mukit,
8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadina kosan Mugis,
9-Ey istedigine izzet veren ve sereflendiren Muizz,
10-Ey istedigini zelil kilan Müzill,

73-
1-Ey ziddi olmayan Ehad,
2-Ey dengi bulunmayan Ferd,
3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
4-Ey çifti bulunmayan Vitr,
5-Ey veziri bulunmayan Rab,
6-Ey fakirligi bulunmayan Gani,
7-Ey azledilemeyen Sultan,
8-Ey aczden münezzeh olan Melik,
9-Ey benzeri olmayan Mevcud,

74-
1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan,
2-Ey sükrü kendisine sükredenlere büyük kurtulus olan,
3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
4-Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan,
5-Ey kapisi kendisini arayanlara açik olan,
6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan,
7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan,
8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan,
9-Ey affi günahkarlar için siginak olan,
10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,

75-
1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,
2-Ey san ve makami yüksek olan,
3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,
4-Ey kendisinden baska ilah olmayan,
5-Ey isimleri mukaddes olan,
6-Ey bekasi devam eden,
7-Ey azameti, baha ve kadri olan,
8-Ey büyüklük perdesi olan,
9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayilamayan,
10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayiya gelmeyen,

76-
1-Ey kullarina yardim eden Muin,
2-Ey açiklanmasi gereken herseyi beyan eden Mübin,
3-Ey kullarina emniyet ve huzur veren Emin,
4-Ey saltanati muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,
5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,
6-Ey azap ve ikabi siddetli olan Sedid,
7-Ey kullarinin her yaptigini gören Sehid,
8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir sekilde neticeye ulastiran Rasid,
9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layik olan Hamid,
10-Ey sonsuz seref sahibi Mecid,

77-
1-Ey yüce arsin sahibi,
2-Ey dos dogru sözün sahibi,
3-Ey yerli yerince yapilan fazl-ü kerem sahibi,
4-Ey kis kivrak yakalayan siddetli azap sahibi,
5-Ey vaad ve tehdit sahibi,
6-Ey uzak olmayan yakin,
7-Ey en fazla övgüye layik olan dost,
8-Ey herseyi mühadesi altinda tutan,
9-Ey kullarina hiçbir sekilde zulmedici olmayan,
10-Ey kuluna sah damarindan daha yakin olan,

78-
1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
3-Ey günes ve nurlu ayin yar
4-Ey siddetli sikintiya düsmüs fakirleri zenginlestiren,
5-Ey küçük yavrulara rizik veren,
6-Ey düskün ihtiyarlara merhamet eden,
7-Ey korku için kurtulus isteyenlerin siginagi,
8-Ey kullarinin her halini gören,
9-Ey kullarinin ihtiyaçlarindan haberdar olan,
10-Ey herseye gücü yeten,

79-
1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
2-Ey fazl ve kerem sahibi,
3-Ey siddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
5-Ey zerreyi, hos rüzgarlari ve nefesleri yaratan,
6-Ey bütün kullarina ilhamda bulunan,
7-Ey zarar ve elemi gideren,
8-Ey gizli sir ve kaygilari bilen,
9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi,
10-Ey esyayi yoktan yaratan,

80-
1-Ey gerçek adalet sahibi Adil,
2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil,
3-Ey herseyden üstün ve yüce olan Fadil,
4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail,
5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil,
6-Ey herseyi meydana getiren Cail,
7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil,
8-Ey mahlukati yokluk karanliklarindan varlik nuruna çikaran Fatir,
9-Ey kullari için hayir murad eden ve onlari dergahina çagiran Talib,
10-Ey kullarini, rizasina ermek ve cemalini görmek için can attigi Matlub,
 

81-
1-Ey güç ve havliyle nimet veren,
2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden,
3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen,
6-Ey tedbiriyle hükmeden,
7-Ey ilmiyle herseyi idare eden,
8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen,
9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan,
10-Ey yakinliginda yüceligi tezahür eden,

82-
1-Ey diledigini yaratan,
2-Ey diledigini yapan,
3-Ey diledigine hidayet eden,
4-Ey diledigini saptiran,
5-Ey diledigini bagislayan,
6-Ey diledigine azap eden,
7-Ey dilediginin tevbesini kabul eden,
8-Ey anne rahimlerindeki yavrulari diledigi gibi sekillendiren,
9-Ey yaratiklarinda diledigi seyi ziyade kilan,
10-Ey rahmetini diledigine tahsis eden,

83-
1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen,
2-Ey kimseyi hükmüne ortak kilmayan,
3-Ey herseye bir plan ve miktar tayin eden,
4-Ey sefkat ve merhameti zeval bulmayip devam eden,
5-Ey melekleri elçi kilan,
6-Ey semada burçlar meydana getiren,
7-Ey yeryüzünü kararli ve barinmaya müsait kilan,
8-Ey insani bir damla sudan yaratan,
9-Ey herseyi sayarak hesabini yapan,
10-Ey herseyi ilmiyle kusatan,

84-
1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd,
2-Ey zat, sifat ve fiilerinde çifti olmayan Vitr,
3-Ey herbir seyde birligini gösteren Ehad,
4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve herseyin kendisine muhtaç oldugunu Samed,
5-Ey san, seref ve yüceligi en büyük olan Emced,
6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell,
8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk,
9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr,
10-Ey varliginin sonu olmayan Ebed,

85-
1-Ey kendisini tanimak isteyenlerin marufu,
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
3-Ey kendisine sükredenlerin meskuru,
4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,
5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu,
6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,
7-Ey Kendisini bir taniyanlarin mevsufu,
8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,
9-Ey Kendisini arzulayanlarin mergubu,
10-Ey dergahina dönenlerin maksudu,

86-
1-Ey saltanatindan baska gerçek saltanat olmayan,
2-Ey kullarin senasini saymakla bitiremedigi,
3-Ey mahlukatin celalini vasfedemedigi,
4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemedigi,
5-Ey zekalarin, sifatlarina ulasmaktan aciz kaldigi,
6-Ey fikirlerin kibriyasinin hakikatine ulasamadigi,
7-Ey insanlarin, sifatlarini güzelce tavsif edemedigi,
8-Ey kullarin, hükmünü geri çevrimedigi,
9-Ey herseyde kendisini tanitan deliller açikça görülen,

87-
1-Ey günahlari için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayi aglayanlarin sevgilisi,
2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanagi,
3-Ey hak yoldan sapanlari hidayete erdiren,
4-Ey mü `minlerin dost ve sahibi,
5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldasi,
6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim,
9-Ey kederli biçarelerin kaçip sigindigi,
10-Ey bütün yardim edenlerden daha çok yardim eden,.

88-
1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim,
3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im,
4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti,
5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni,
6-Ey canlilara hayat veren Muhyi,
7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi,
9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,

89-
1-Ey her seye kafi,
2-Ey herseyi idare eden kaim,
3-Ey hiçbirsey kendisine benzemeyen,
4-Ey mülkünde, iradesi disinda hiçbir sey artmayan,
5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan,
6-Ey hiçbir sey Kendisine gizli bulunmayan,
7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan,
8-Ey her seyin anahtari elinde olan,
9-Ey rahmeti herseyi kusatan,
10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan,

90-
1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen,
2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen,
3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen,
4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen,
5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen,
6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan,
7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan,
8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan,
9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen,
10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan,

91-
1-Ey belalari kaldiran ve güzellikleri açiga çikaran Kasif,
2-Ey keder ve tasadan kurtarip ferahlatan Faric,
3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kilan Fatih,
4-Ey kullarina yardim eden Nasir,
5-Ey yaratiklarin her türlü ihtiyacini üzerine alan Damin,
6-Ey her seye fitratinin gayesini emreden amir,
7-Ey her türlü kötülükten sakindiran Nahi,
8-Ey kullarinin ümidi olan Reca,
9-Ey kullarinin ümid besledigi Mürteca,
10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca

92-
1-Ey zayiflarin yardimcisi,
2-Ey fakirlerin hazinesi,
3-Ey gariplerin sahibi,
4-Ey dostlarin yardimcisi,
5-Ey düsmanlarin kahredicisi,
6-Ey gökleri yükselten,
7-Ey belalari kaldiran,
8-Ey dostlarin can yoldasi,
9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
10-Ey zenginlerin ma`budu,

93-
1-Ey her seyin evveli ve ahiri,
2-Ey her seyin ilahi ve sanatkari,
3-Ey her seyin raziki ve haliki,
4-Ey her seyin yaraticisi ve sultani,
5-Ey herseyi daraltan ve genisleten,
6-Ey herseyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
7-Ey her seye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
8-Ey herseyi terbiye ve idare eden,
9-Ey herseyi döndüren ve degistiren,
10-Ey herseyi dirilten ve öldüren,

94-
1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayirlisi,
2-Ey sükrü kabul edenlerin ve sükredilenlerin en hayirlisi,
3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayirlisi,
4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayirlisi,
5-Ey çagiranlarin ve çagrilanlarin en hayirlisi,
6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayirlisi,
7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayirlisi,
8-Ey bütün dostlarin ve meclis arkadaslarinin en hayirlisi,
9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayirlisi,
10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayirlisi,

95-
1-Ey kendisini çagiranlara cevap veren,
2-Ey kendisine itaat edenleri seven,
3-Ey kendisini sevenlere yakin olan,
4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen,
5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
6-Ey kendisine isyan edenlere yumusak davranip hemen cezalandirmayan,
7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan,
8-Ey hükmünde büyük olan,
9-Ey azametinde merhametli olan,
10-Ey ihsaninda kadim olan,

96-
1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
2-itaatkar kullarini kendisine yaklastiran Mukarrib,
3-Ey esyayi hikmetle pes pese getiren Muakkib,
4-Ey kullarinin kalblerini halden hale degistiren mukallib,
5-Ey her seye bir miktar tespit eden Mukaddir.
6-Ey herseyi düzene koyan Mürettib,
7-Ey kullarini iyilige tesvik eden Muraggib.
8-Ey kullarina ögüt veren Müzekkir,
9-Ey mahlukati var eden Mükevvin,
10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.

97-
1-Ey bir isitme, kendisini diger bir isitmeden ali koymayan,
2-Ey kendisi için bir is diger bir ise mani olmayan,
3-Ey bir söz, kendisini diger bir sözden oyalamayan,
4-Ey kullarinin bir istegi digerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
5-Ey israrla istekte bulunanlarin israri kendisini usandirmayan,
6-Ey müminlerin kalplerini islamla genisleten,
7-Ey zikriyle mütevazi ve husu sahiplerinin kalplerini hos eden,
8-Ey kendisine istiyak duyanlarin kalblerinden kaybolmayan,
9-Ey kendisini arzulayanlarin son arzusu,
10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan,
98-
1-Ey herseyi var olmadan bilen,
2-Ey vaadi dogru olan,
3-Ey lütfu açik olan,
4-Ey emri üstün ve galip olan,
5-Ey kitabi saglan olan,
6-Ey kaza ve hükmü var olan,
7-Ey Kur`ani yüce olan,
8-Ey saltanati kadim olan,
9-Ey fazl ü keremi daim olan,
10-Ey Arsi büyük olan,

99-
1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
2-Ey bütün kapilari açan,
3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
4-Ey sevaplari veren,
5-Ey dogrulari ilham eden,
6-Ey bulutlari yoktan yaratan,
7-Ey azab ve ikabi siddetli olan,
8-Ey hesabi sür’atli gören,
9-Ey dönüs kendisine olan,
10-Ey bagislayan ve tövbeleri kabul eden,

100-
1-Ey Rabbimiz,
2-Ey Ilahimiz,
3-Ey Seyyidimiz,
4-Ey Mevla’miz,
5-Ey Yardimcimiz,
6-Ey Koruyucumuz,
7-Ey Kadirimiz,
8-Ey Razikimiz,
9-Ey Delilimiz,
10-Ey Meded karimiz,

Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin, Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.