3 Eylül 2022 Cumartesi

Dünyanın en büyük çölleri - The world's largest deserts

Antarktika, Arktik, Sahara, Avustralya, Arap, Kalahari, Suriye, Gobi, Patagonya, Büyük Havza, Karakum, Taklamakan,Atacama, Namib,dünyanın en büyük çölleri,the worlds largest deserts,

Dünyanın en büyük çölleri

  1. Dünyanın en büyük çölleri kutup çöleridir. Güney Kutbunda yer alan Antarktika kıtası Antarktika Kutup Çölü‘dür. Yaklaşık 14 milyon km²’dir.
  2. En büyük ikinci çöl yine bir kutup çölü olan Rusya ve Norveç’in kuzeyindeki Arktik Okyanusu’ndaki doğundan batıya 2.000 km’lik kuzeyden güneye 1.000 km’lik alanda yer alan adaları kapsayan Arktik Çölü‘dür. 13.985.000 km²’dir.
  3. Çöl dendiği zaman ilk aklımıza gelen (kumlar, develer, kum fırtınaları vs.) çöl olan Sahara Çölü, Afrika kıtasının kuzeyinde yer almaktadır. 9.200.000 km²’dir. O kadar büyüktür ki Afrika kıtasının % 25’ini kaplar. Sahara Çölü, Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Batı Sahra, Sudan ve Tunus’u kısmen veya tamamen kaplar.
  4. Avustralya Çölü dünyanın dördüncü büyük çölüdür. 2.700.000 km²’dir. Avustralya’nın yaklaşık % 18’ini kaplayan Avustralya Çölü, Büyük Victoria Çölü, Büyük Sandy Çölü, Gibson Çölü gibi birçok çölün birleşimidir.
  5. Suudi Arabistan’ın olduğu Arap Yarımadası’nda yer alan Arap Çölü 2.330.000 km²’dir.
  6. Kuzey Çin ve Güney Moğolistan’ı kaplayan Gobi Çölü 1.295.000 km²’dir.
  7. Güney Afrika’da Bostwana’nın çoğunu, Namibya ve Güney Afrika’yı ise kısmen kaplayan Kalahari Çölü 900.000 km²’dir.
  8. Arjantin’de yer alan Patagonya Çölü 620.000 km²’dir.
  9. Orta Doğu’da yer alan Suriye Çölü‘nün büyüklüğü 520.000 km²’dir.
  10. Amerika Birleşik Devletleri’nde Sierra Nevada ve Wastch dağları arasında Nevada’nın orta batısında yer alan Büyük Havza 492.000 km² büyüklüğündedir.
The world's largest deserts

The largest deserts in the world are the polar deserts. The Antarctic continent located at the South Pole is the Antarctic Polar Desert. It is about 14 million km².
The second largest desert is the Arctic Desert, which includes islands in the Arctic Ocean north of Russia and Norway, which is also an arctic desert, for 2,000 km from east to west and 1,000 km from north to south. It is 13,985,000 km².
The Sahara Desert, which is the first desert that comes to our minds (sands, camels, sandstorms, etc.) when it comes to desert, is located in the north of the African continent. It is 9.200.000 km². It is so large that it covers 25% of the African continent. The Sahara Desert partially or completely covers Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Western Sahara, Sudan and Tunisia.
The Australian Desert is the fourth largest desert in the world. It is 2,700,000 km². Covering about 18% of Australia, the Australian Desert is a combination of many deserts such as the Great Victoria Desert, the Great Sandy Desert, the Gibson Desert.
The Arabian Desert, located on the Arabian Peninsula where Saudi Arabia is located, is 2,330,000 km².
Covering Northern China and Southern Mongolia, the Gobi Desert is 1,295 thousand km².
The Kalahari Desert in South Africa covers most of Botswana and partially covers Namibia and South Africa, covering 900,000 km².
The Patagonian Desert in Argentina is 620,000 km².
The size of the Syrian Desert, located in the Middle East, is 520,000 km².
The Great Basin in the United States, located in midwest Nevada between the Sierra Nevada and Wastch mountains, is 492,000 km² in size.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder