23 Ağustos 2022 Salı

DÜNYANIN HEN YÜKSEK DAĞLARI NEREDEDİR? WHERE ARE THE HIGHEST MOUNTAINS OF THE WORLD?

Everest, k2 dağı, Kançencunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu,Nanga Parbat,Annapurna I, dağ, mount, en yüksek dağlar, en büyük dağlar, himalayalar,
DÜNYANIN HEN YÜKSEK DAĞLARI NEREDEDİR? WHERE ARE THE HIGHEST MOUNTAINS OF THE WORLD?

1- Everest Dağı

Himalayalar’da bulunan Everest dağı 8842 m ile dünyanın en yüksek dağıdır. Çin Halk Cumhuriyeti ile Nepal'i birbirinden ayıran bu dağ tırmanışçıların baş hedefidir. Zirveye ilk defa 29 Mayıs 1953 yılında Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve Nepalli Tenzing Norgay ulaşmıştır. Everest dağına çıkan ilk Türk ise Ali Nasuh Mahruki’dir.

2- K2 Dağı - Karakurum

Pakistan ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırı üzerinde yer alan K2 dağı, dünyanın en yüksek ikinci dağıdır. 8611 metre yüksekliği ile Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin bir diğer adı da "Godwin Austin"dir. Yükseklik açısından ikinci sırada yer alsa da zorluk bakımından tartışmasız birinci sıradadır. Bu nedenle de K2'nin zirvesi dağcılar için "kutsal zirve olarak adlandırılır. K2 dağı o kadar acımasızdır ki çıkmaya çalışan her 4 kişiden birisi orada hayata gözlerini yummuştur.

3- Kançencunga Dağı

Kançencunga Dağı 8,586 m ile dünyanın en yüksek üçüncü dağıdır. Hindistan ile Nepal arasında Himalayalar’da bulunan bu dağa ilk defa 25 Mayıs 1955'te Joe Brown ve George Band çıkmayı başarmıştır. Joe Brown ve George Band'dan önce Kançencunga dağına 50 yıl boyunca tırmanmaya çalışılmış fakat başarılı olunamamıştır

4- Lhotse Dağı - Himalayalar

Himalayalar’da yer alan Lhotse dağı Everest, K2 ve Kangchenjunga'dan sonra dünyanın en yüksek dördüncü dağıdır. Lhotse dağının en yüksek zirvesi 8516 m'dir. Fakat buna yakın 8,414 m'lik, 8,383 metrelik alt zirveler de vardır. Lhotse dağı genel olarak kolay bir tırmanış hedefi olsa da bunu dağın güney kısmından gerçekleştirmek oldukça zordur.

5- Makalu Dağı - Himalayalar

Makalu Dağı, 8,418 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek beşinci dağıdır. Himalayalar’da Nepal ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırında yer alır. Oldukça zorlu bir parkur olan Makalu dağına defalarca tırmanmaya çalışan ekipler olmuş fakat başarılı olamamışlardır. En sonunda Makalu dağına ilk defa 15 Mayıs 1955'te Fransız Lionel Terray ve Jean Couzy tarafından tırmanılmıştır.

6- Cho Oyu Dağı - Himalayalar

Cho Oyu veya Cho Oyo 8201 metre ile dünyanın en yüksek altıncı dağıdır. Everest'in 20 km batısında bulunur. Cho Oyu dağına ilk defa 19 Ekim 1954'de Herbert Tichy, Joseph Joechler ve Şerpa Pasang Dawa Lama'nın oluşturduğu Avusturyalı bir takım tarafından tırmanılmıştır.

7- Dhaulagiri Dağı - Himalayalar

Himalayalar’da bulunan Dhaulagiri Dağı, 8167 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek yedinci dağıdır. Buzullarıyla ünlü Daulagiri dağına ilk tırmanış 1960 yılında gerçekleşmiştir.

8- Manaslu Dağı - Himalayalar

Himalayalar’da bulunan Manaslu Dağı, 8164 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek sekizinci dağıdır. Manaslu Dağı’na ilk defa 9 Mayıs 1956'da Japon Toshio Imanishi ve Gyalzen Norbu tarafından tırmanılmıştır. 1972 yılında ise bir felaket gerçekleşmiştir. Dağcılar 6500 metredeyken kamplarından çıktıklarından birkaç dakika sonra üzerlerine çığ düşmüş ve 15 dağcı hayatını kaybetmiştir.

9- Nanga Parbat Dağı - Himalayalar

Nanga Parbat Dağı, 8126 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dokuzuncu dağıdır. Pakistan'daki Kaşmir bölgesinde yer alır. Dünya'daki tırmanılması en tehlikeli dağlardan birisidir ve ilk kez 3 Temmuz 1953'te Hermann Buhl tarafından zirvesine tırmanılmıştır.

10- Annapurna I - Himalayalar

Himalayalar'da bulunan Annapurna I, 8091 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek onuncu dağıdır. 2014 yılında Nepal'in en korkunç dağ felaketi Annapurna I'de gerçekleşmiştir. Kar fırtınası ve çığ nedeniyle mahsur kalan dağcılardan 43'ü yaşamını yitirmiş, sağ kurtulanların birçoğunun ise uzuvları donmuş ve kesilmiştir. 6 adet zirvesi bulunan bu dağdaki ölüm oranı %40'ın üzerindedir. Bu aynı zamanda tehlikeli dağlar arasında en yüksek ölüm oranının olduğu dağ demektir.

WHERE ARE THE HIGHEST MOUNTAINS OF THE WORLD?
Mount Everest in the Himalayas is the highest mountain in the world at 8842 m. This mountain, which separates the People's Republic of China and Nepal, is a prime target for climbers. Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay from Nepal reached the summit for the first time on 29 May 1953. The first Turk to climb Mount Everest was Ali Nasuh Mahruki. 

 Located on the border of Pakistan and the People's Republic of China, K2 mountain is the second highest mountain in the world. K2, which is the second highest mountain in the world after Everest with a height of 8611 meters, is also called "Godwin Austin". Although it ranks second in terms of height, it is indisputably first in terms of difficulty. For this reason, the summit of K2 is called the "sacred peak" for mountaineers. Mount K2 is so cruel that one out of every 4 people who tried to climb it died there. 

 Kanchenjunga Mountain is the third highest mountain in the world at 8,586 m. On May 25, 1955, Joe Brown and George Band managed to climb this mountain, which is located in the Himalayas between India and Nepal, for the first time. Before Joe Brown and George Band, an attempt was made to climb the Kanchenjunga mountain for 50 years, but was unsuccessful. 

Mount Lhotse in the Himalayas is the fourth highest mountain in the world after Everest, K2 and Kangchenjunga. The highest peak of Lhotse mountain is 8516 m. However, there are also lower peaks of 8,414 meters and 8,383 meters. Although Lhotse mountain is an easy climbing target in general, it is quite difficult to achieve it from the southern part of the mountain. 

Makalu Mountain is the fifth highest mountain in the world with an elevation of 8,418 meters. It is located in the Himalayas, on the border of Nepal and the People's Republic of China. There have been teams that have tried to climb the Makalu mountain, which is a very difficult track, many times, but they were not successful. Finally, Makalu mountain was first climbed on 15 May 1955 by the French Lionel Terray and Jean Couzy.

6- Mount Cho Oyu - Himalayas
Cho Oyu or Cho Oyo is the sixth highest mountain in the world at 8,201 meters. It is located 20 km west of Everest. Cho Oyu mountain was first climbed on 19 October 1954 by an Austrian team composed of Herbert Tichy, Joseph Joechler and Sherpa Pasang Dawa Lama. 

Located in the Himalayas, Mount Dhaulagiri is the seventh highest mountain in the world with an elevation of 8167 meters. The first ascent to Daulagiri mountain, famous for its glaciers, took place in 1960. 

Located in the Himalayas, Mount Manaslu is the eighth highest mountain in the world with an elevation of 8164 meters. Manaslu Mountain was first climbed on May 9, 1956 by Japanese Toshio Imanishi and Gyalzen Norbu. In 1972, a disaster occurred. A few minutes after the mountaineers left their camp at 6500 meters, an avalanche fell on them and 15 mountaineers lost their lives. 

Nanga Parbat Mountain is the ninth highest mountain in the world with an elevation of 8126 meters. It is located in the Kashmir region in Pakistan. It is one of the most dangerous mountains to climb in the world and was first climbed to its summit on July 3, 1953 by Hermann Buhl. 

Located in the Himalayas, Annapurna I is the tenth highest mountain in the world with an elevation of 8,091 meters. In 2014, Nepal's worst mountain disaster occurred at Annapurna I. As a result of the snowstorm and avalanche, 43 climbers lost their lives, and many of the survivors had their limbs frozen and amputated. The death rate on this mountain, which has 6 peaks, is over 40%. This also means the mountain with the highest death rate among the dangerous mountains.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder