27 Ağustos 2022 Cumartesi

DÜNYANIN EN UZUN NEHİRLERİ - WORLD'S LONGEST RIVER

Nil,nile,amazon,chang jiang,mississippi,yenisei,angara,huang,obi,ob Irtsyh,amur,lena,congo,dünyanın en büyük nehirleri, en uzun nehirler,

Nil, Afrika

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, yaklaşık 6.700 kilometre uzunluğundadır. Havzası kıtanın onda birini kaplayan Nil Nehrinin akışı güneyden kuzeye doğrudur. Beyaz, Mavi ve Atbarah Nehirleri olmak üzere üç ana kolu vardır. Nil, Akdeniz’e dökülür.

Amazon, Güney Amerika

Dünyanın ikinci en uzun nehri olan Amazon Nehrinin uzunluğu 6.437 kilometredir. Peru’da bulunan And Dağları’ndan doğar ve doğuya doğru akar. Atlas Okyanusu’na dökülen Amazon, tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık %25’ini taşır.

Chang Jiang (Yangtze), Asya

Uzun ırmak anlamına gelen Yangtze, dünyanın üçüncü en uzun nehridir. Uzunluğu 6.380 kilometre olan Yangtze, Çin’in batısından Doğu Çin Denizi’ne doğru akar. Dünyada yalnızca bir ülkeyi sulayan en büyük nehirdir.

Mississippi, Kuzey Amerika

Kuzey Amerika’nın en uzun akarsuyu olan Mississippi Nehrinin uzunluğu 5.971 kilometredir. Neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletlerinde, %2’ye yakın bir bölümü ise Kanada sınırları içerisindedir. Missouri ve Jefferson Nehirleri Mississippi Nehrinin ana kollarını oluşturur. İsmi, Kızılderili dilinde büyük ırmak anlamına gelir.

Yenisey-Angara, Asya

Toplam uzunluğu 5.536 kilometre olan Yenisey Nehri, Angara ve Selenga olmak üzere iki ana kola sahiptir. Moğolistan dağlarından doğan Yenisey, Arktik Okyanusu’na dökülen en büyük akarsu sistemidir. Yenisey, Eski Kırgız Türkçesinde büyük nehir anlamına gelir.

Huang (Yellow, Sarı), Asya

5.464 kilometre uzunluğundaki Sarı Nehir, dünyanın en uzun altıncı nehridir. Çin’in batısından doğan ve Bohai Denizi’ne akan Sarı Nehir, Çin’in medeniyet beşiği ve sıklıkla meydana gelen sellerden dolayı Çin’in kederi olarak da anılır.

Ob-Irtysh (Obi), Asya

Ob-Irtysh Nehri, 5.410 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun yedinci nehridir. Sibirya’nın güneyinden doğar ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülür. Tamamı Rusya Federasyonu içinde bulunan Obi Nehri, Biya ve Katun nehirlerinin birleşmesinden oluşur.

Amur, Asya

Amur ya da Kara Ejder Nehrinin uzunluğu 4.416 kilometredir. Amur, Tatar Boğazı’ndan Büyük Okyanus’a dökülür. Amur Nehri, Rusya ve Çin’in doğal sınırını oluşturur.

Lena, Asya

4.400 kilometre uzunluğundaki Lena, Baykal Dağları’nda doğar ve Laptek Denizi’ne dökülür. Lena, yolu boyunca Kirenga, Vitim, Olyokma ve Aldan gibi nehirlerle birleşir.

Kongo, Afrika

Orta Batı Afrika’nın en uzun nehri olan Kongo’nun uzunluğu 4.370 kilometredir. Afrika’nın Nil’den sonra en uzun nehri olma özelliği de taşıyan Kongo, Atlas Okyanusu’na dökülür.

THE WORLD'S LONGEST RIVERS - WORLD'S LONGEST RIVER

Nile, Africa
The longest river in the world, the Nile, is about 6,700 kilometers long. The flow of the Nile River, whose basin covers one-tenth of the continent, is from south to north. It has three main tributaries namely the White, Blue and Atbarah Rivers. The Nile empties into the Mediterranean.

Amazon, South America
The length of the Amazon River, the second longest river in the world, is 6,437 kilometers. It originates in the Andes Mountains in Peru and flows eastward. The Amazon, which empties into the Atlantic Ocean, carries about 25% of the water carried by all the world's rivers.

Chang Jiang (Yangtze), Asia
Yangtze, meaning long river, is the third longest river in the world. With a length of 6,380 kilometers, the Yangtze flows from western China to the East China Sea. It is the largest river in the world that irrigates only one country.

Mississippi, North America
The longest river in North America, the Mississippi River is 5,971 kilometers long. Almost all of them are in the United States, and close to 2% are in Canada. The Missouri and Jefferson Rivers form the main tributaries of the Mississippi River. Its name means great river in the Native American language.

Yenisei-Angara, Asia
Yenisey River, with a total length of 5,536 kilometers, has two main tributaries, Angara and Selenga. Originating from the mountains of Mongolia, the Yenisei is the largest river system flowing into the Arctic Ocean. Yenisei means big river in Old Kyrgyz Turkish.

Huang (Yellow, Yellow), Asia
With a length of 5,464 kilometers, the Yellow River is the sixth longest river in the world. The Yellow River, which originates in western China and flows into the Bohai Sea, is also referred to as China's cradle of civilization and China's grief because of the frequent floods.

Ob-Irtysh (Obi), Asia
The Ob-Irtysh River is the seventh longest river in the world with a length of 5,410 kilometers. It originates in southern Siberia and empties into the Arctic Ocean. The Obi River, which is entirely within the Russian Federation, is formed by the confluence of the Biya and Katun rivers.

Amur, Asia
The length of the Amur or Black Dragon River is 4,416 kilometers. The Amur empties into the Pacific Ocean through the Tatar Strait. The Amur River forms the natural border of Russia and China.

Lena, Asia
The 4,400-kilometer-long Lena originates in the Baikal Mountains and empties into the Laptek Sea. Along its way, Lena joins rivers such as Kirenga, Vitim, Olyokma and Aldan.

Congo, Africa
The longest river in Central West Africa, the Congo has a length of 4,370 kilometers. Congo, which is the longest river in Africa after the Nile, empties into the Atlantic Ocean.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder