25 Ağustos 2022 Perşembe

DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİZLERİ HANGİLERİDİR? WHICH ARE THE WORLD'S LARGEST SEA?

The Greatest Seas, dünyanın en büyük denizleri, okyanus, derin denizler, büyük denizler, denizlerin yüzölçümleri, denizlerin derinlikleri, sea, ocean, japan, Mexiko, China, andaman, baltic, bering,
DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİZLERİ HANGİLERİDİR? WHICH ARE THE WORLD'S LARGEST SEA?

The Greatest Seas 
B. Ocean 166240517 Km2 and depth 11 520 meters 
A. Ocean 86157800 Km2 and depth 8 750 meters 
H. Ocean 73427795 Km2 and depth 7 600 meters 
Mediterranean 2,965,809 km2 
Caribbean Sea 2,718,205 km2 
South China Sea 2,319,086 km2 
Bering Sea 2,291,891 km2 
Gulf of Mexico 1,512,850 km2 
Sea of ​​Okhotsk 1,589,742 km2 
East China Sea 1,249,157 km2 
Hudson Bay 2,232,322 km2 
Sea of ​​Japan 1,007,769 km2 
Andaman Sea 797,979 km2 
North Sea 575,239 km2 
Red Sea 437,469 km2 
Baltic Sea 422,170 km2

En Bü­yük De­niz­leri

B. Ok­ya­nus    166240517 Km2  ve derinliği 11 520 met­re
A. Ok­ya­nu­su    86157800 Km2 ve derinliği 8 750 met­re
H. Ok­ya­nu­su    73427795 Km2 ve derinliği 7 600 met­re

Akdeniz                    2.965.809 km2
Karayip Denizi         2.718.205 km2 Güney Çin Denizi     2.319.086 km2 Bering Denizi            2.291.891 km2 Meksika Körfezi        1.512.850 km2 Okhotsk Denizi         1.589.742 km2 Doğu Çin Denizi        1.249.157 km2 Hudson Körfezi        2.232.322 km2 Japon Denizi            1.007.769 km2 Andaman Denizi        797.979 km2 Kuzey Denizi             575.239 km2 Kızıl Deniz                437.469 km2 Baltık Denizi             422.170 km2Hiç yorum yok:

Yorum Gönder