30 Ekim 2019 Çarşamba

MUHTEŞEM BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ...

hüseyin yılmaz, prof, hoca, bilim adamı, alim, einstein, albert einstein, başarı öyküsü, mutheşem hikaye, einsteini yenen adam, denizli, acıpayam, amerika, usa, abd,
MUHTEŞEM BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ...

Hikaye 1936 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görevli öğretmenlerin pikniğe gitmeleriyle başlıyor.

Öğretmenler piknik yaparken keçilerini otlatan küçük bir çoban çocukla karşılaşır. Çobanı yanlarına davet edip çay ikram ederler ve ismini sorarlar.

Küçük çoban ürkek bir sesle cevap verir: Hüseyin...
Hüseyin’e öğretmenler yanlarındaki gazeteyi verip okumasını isterler. O tarihlerde okuma yazma bilenlerin sayısı o kadar azdır ki... Okuma öğrenenlerin diplomaları bizzat valiler tarafından imzalanır...
Hüseyin okuma bilmediği için gazeteyi eline almayı kabul etmez...
Öğretmenler bu kez yaşını ve neden okula gitmediğini sorar...
12 diye cevap verir ve ekler: 3 yaşımda annemi kaybettim, 11'imde de babamı...
Hüseyin ile süre sohbet eden öğretmenler, çocuğun aslında çok zeki olduğunun farkına varırlar. Mutlaka okuması gerektiğini tembih ederler... Hüseyin, karşılaştığı öğretmenlerin verdiği destek ve heyecanla Denizli’de parasız yatılı okumaya başlar. Bir süre sonra katıldığı bir matematik yarışmasında Hüseyin’e bir kitap hediye edilir. Hüseyin kitabı bir gecede bitirir.
Ertesi gün Fen Bilgisi öğretmenine gider, "Bu kitapta eksiklik var” der... Öğretmen şaşırır. Çünkü Hüseyin’in bahsettiği eksiklik, Görecelilik Teorisi hakkındadır. Söz konusu teorinin önemli bir parçasının kitapta olmadığını fark etmiştir Hüseyin. Fen öğretmeni konuyu İTÜ'nde kendi hocası olan rahmetli fizik profesörü Nusret Kürkçüoğlu’na mektup yazarak iletir. Nusret hocadan şu yanıt gelir: “Hüseyin liseyi bitirince İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ne gelsin”
Ve Hüseyin mezun olunca İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ne gider. Denizlili öksüz ve yetim çoban Hüseyin, orada da birtakım çalışmalar yapar ve çalışmalarını hocaları anlayamaz. Hocalarından biri, "Bu çalışmalarını bilse bilse Amerika Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görevli Prof. Dr. Morse bilir' deyip mektupla ona gönderir.
Prof. Morse’dan da şöyle bir cevap gelir: “Hüseyin’in bu yaptığını 5 sene önce bir grup buldu, ama bunu Hüseyin’in tek başına bulması olağanüstü bir şey. Biz Hüseyin’in tüm masraflarını karşılayacağız, Amerika’ya gelsin”
Yıl 1952... Hüseyin yüksek elektrik mühendisi olmuştur. Anne baba yok. Köyünün insanları son derece fakir. Bir gazete kampanya yapar ve toplanan parayla Hüseyin Amerika'ya giden bir gemiye bindirilir. Hüseyin, MIT’te Prof Morse’un karşısına geçer. Morse, Hüseyin’in tez hocası olacak ama Hüseyin’in İngilizcesi de iyi değil. Anlayamıyor pek Morse’un dediklerini. Hocasına “Write on the blackboard” der. Prof. Morse da Hüseyin’in tez konusu olacak konuyu tahtaya yazar ve Hüseyin de bunu defterine geçirip üniversiteden ayrılır. MIT’te genelde tez konuları 5 senede, 9 senede bitirilebiliyor olmasına rağmen Hüseyin çalışmasını 3 ay sonra bitirip hocasının karşısına çıkar. Morse birkaç gün sonra tezi inceleyip Hüseyin’i çağırır. “Senin tezin bitti. Ancak burası MIT. Biz burada böyle hemen doktora diploması veremeyiz. Sen git istediğin dersleri al, 2 sene sonra gel” der.
Hüseyin 2 sene sonra doktorasını alıp bu kez Princeton Üniversitesi'ne gider. Orada ünlü fizikçi Albert Einstein ile birlikte çalışır.
Birkaç yıl sonra Boston’a geri dönüp icatları destekleyen bir firmada çalışmaya başlar. Burada bilgisayarlar ile konuşmanın onlara talimat vermeye yönelik projeler yürütür. Sesle kumanda edilen bilgisayarı ilk defa 1960’ların başında Hüseyin Yılmaz yapar.
1958 yılında, çalışmalarını yakından takip ettiği Albert Einstein’in kendisi kadar ünlü fonksiyon teorisinde eksikler tespit eder ve bunu bir mektupla kendisine bildirir. Ancak mektup ulaşmadan Einstein ölür.
Yılmaz, bu hatayı ünlü bir bilim dergisinde yayımlayınca akademik dünyada adeta kıyamet kopar. Bilim dünyası ikiye bölür ve Einstein’in kuramına karşı Yılmaz kütle çekim kuramı da literatüre girer. 27 Ocak 2013'te ise ABD'de vefat eder.

Bugün dünyada çok popüler olarak kullanınan Siri, Google Now, Cortana gibi bütün programlardaki sesli komut sistemin mucidi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'dır...

A GREAT STORY OF SUCCESS ... 
The story starts in 1936 when the teachers working in Acıpayam district of Denizli go to a picnic. While the teachers are having a picnic, they meet a small shepherd boy grazing their goats. They invite the shepherd to their side and offer tea and ask for his name. The little shepherd answers in a timid voice: Hüseyin ... Teachers ask Hüseyin to read the newspaper next to them. At that time, the number of people who can read and write is so small ... The diplomas of the learners are signed by the governors themselves ... Hüseyin refuses to take the newspaper because he can't read ... This time the teachers ask about her age and why she didn't go to school ... She answers 12 and adds: I lost my mother when I was 3, and my father when I was 11 ... Teachers who chat with Hüseyin for a while realize that the child is actually very intelligent. Hüseyin begins reading boarding in Denizli with the support and enthusiasm of the teachers he meets. After a while, Hüseyin was presented with a book in a mathematics competition. Hüseyin finishes the book overnight. The next day, the science teacher goes, "There is a deficiency in this book," he says ... The teacher is surprised. Professor Nusret Kürkçüoğlu, who is a late professor of physics, answered this question: “When Hüseyin finished high school, he should come to Istanbul Technical University Electrical Engineering”. And when Hüseyin graduates, he goes to Istanbul Technical University Electrical Engineering. The orphaned and orphaned shepherd Huseyin from Denizli does some work there and his teachers cannot understand his work. One of his professors said, "If he knew about this work, Professor Morse, who works at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the United States of America, would send it to him.Professor Morse also answers: grup Hüseyin did this five years ago, a group found, but it is extraordinary to find Hüseyin alone. We will cover all the expenses of Hüseyin, let him come to America ” Year 1952 ... Hüseyin has been a high electrical engineer. No parents. The people of the village are extremely poor. A newspaper campaigned and with the money collected, Hüseyin was put on a ship to America. Hüseyin confronts Prof Morse at MIT. Morse will be Hüseyin's thesis teacher, but Hüseyin's English is not good either. He doesn't quite understand what Morse says. He says to his teacher “Write on the blackboard”. Professor Morse also writes the topic that will be the subject of Hüseyin's thesis on the blackboard, and Hüseyin leaves it in his notebook and leaves the university. Although the thesis topics can be completed in 5 years and 9 years in MIT, Hüseyin finishes his studies 3 months later and comes before his teacher. Morse examines the thesis a few days later and calls Hüseyin. “Your thesis is over. But this is MIT. We can't give a doctorate right here. You go and get the lessons you want, come two years later. ” After two years, Hüseyin got his PhD and went to Princeton University. There he works with the renowned physicist Albert Einstein. A few years later, he returned to Boston to work for a firm that supported the inventions. Here we conduct projects aimed at instructing them to talk with computers. Hüseyin Yılmaz made the voice-controlled computer for the first time in the early 1960s. In 1958, he discovered deficiencies in the theory of function as famous as Albert Einstein himself, whom he followed closely and reported to him in a letter. But Einstein dies before they reach the letter. When Yılmaz published this error in a famous science journal, the apocalypse broke out in the academic world. The world of science divides in two and Einstein's theory versus Yılmaz's gravitational theory enters the literature. He passed away on 27 January 2013 in the USA. Siri, which is very popular in the world today, is the inventor of the voice command system in all programs such as Google Now, Cortana. Dr. Hüseyin Yılmaz ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder