2 Eylül 2019 Pazartesi

KIYAMETE KADAR ÇAN SESİ DİNLESİN

kıyamete kadar çan sesi, Ahmet Vevif paşa, Abdülhamit han, abdulhamid han, robert kolej, protestanlar, toprak satmak, misyonerlik, Eyyüp Sultan, Rumeli, Kayalar Kabristanı,
Ahmet Vefik Paşa' nın, Rumelihisarı' nın üst tarafında kurulan "Robert Kolej" adlı misyoner yuvasının arsasını Amerikalı protestan misyonerlere sattığını...

Bu zatın, öldüğünde vasiyet ettiği gibi Eyyüb Sultan 'a gömülmek istediğini,
fakat zamanın padişahı Abdülhamid Han'ın buna kat'iyen müsaade etmeyerek:
"Protestanlara arsa satan adam, kıyamete dek onların çan sesini dinlesin" diyerek Eyyüb Sultan'a değil, sattığı arsanın hemen önündeki Rumeli mezarlığına gömülmesini emrettiğini.
*Edip ve devlet adamı Ahmet Vefik Paşa vefat ettiği zaman, nereye gömülmesinin arzu ve irade edildiğini usulen zamanın hükümdarına sordular.
Devrin Padişahı Sultan II. Abdülhamid’den: “Kayalar Kabristanına defnediniz ki, Robert Kolej’de çalınan çan sesleri kıyamete kadar kulaklarında çınlasın!” tarzında bir irade sadır olur.
Ve icabı yerine getirilir.
Çünkü o kolej arsasının tahsisi A. Vefik Paşa’nın çabalarıyla olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder