16 Aralık 2016 Cuma

ÖZLÜ SÖZLER

"İnsan genellikIe başkasına sürmek istediği çamura buIanır."
(Cenap Şehabeddin)