7 Aralık 2016 Çarşamba

FATİHA SURESİ

fatiha suresi, fatiha, fatiha arapça, fatiha zinciri
Peygamber Efendimiz (sas) "Fatiha Suresi her derde devadır."
buyurmuştur.
Hastalarımız için, sıkıntısı, derdi olan tüm kardeşlerimiz için, şehitlerimiz için ve tüm İslam Alemi için bir Fatiha okuyalım ve başkalarının da okumasına vesile olmak için lütfen PAYLAŞALIM...
Fatiha Suresi Arapça (Latin Harf)
1. Bismillahirrahmânirrahîm.
2. Elhamdulillâhi rabbilalemin
3. Errahmânirrahim
4. Mâliki yevmiddin
5. İyyâke na'budü ve iyyâke nesteîn
6. İhdinassiratel mustakim
7. Sırâtellezine enamte aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veleddâllîn
Fâtiha Suresi (Diyanet Vakfı Meali)
1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!