29 Mart 2016 Salı

BAYRAK

"Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır."
(M. Cemal Kuntay)

KÖTÜ KİMSE

"Kötü kimse, başkalarının ayıplarını saymak isterken, kendini dile getirir."
(Molla Cami)

26 Mart 2016 Cumartesi

NAMAZ

“Öyle bir abdest al ki, hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki, hiç bitmesin. 
Aşığa beş vakit namaz yetmez; beş yüz bin vakit ister. Gerçek âşık, vuslatın bitmesini hiç ister mi?” 
(Hz. Mevlana)

25 Mart 2016 Cuma

AYIPLARI ÖRT

“Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” 
Hz. Muhammed (SAS)
(Müslim, Birr 72. Buhârî, Mezâlim, 3)

Uyan Ey Gözlerim (Fon Müzik)


Uyan Ey Gözlerim (Fon Müzik)


BAYRAK


BAYRAK
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım. Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık; Dağlardan çöllere düştüğümüz gün Gölgene sığındık.
Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum. Senin dibinde öleceğim.
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!
(Arif Nihat Asya)

24 Mart 2016 Perşembe

ÖMRÜ VE NESLİ BEREKETLİ...

ÖMRÜ VE NESLİ BEREKETLİ...

Enes b. Mâlik (r.a) anlatıyor:

“Annem beni Resûlullah’ın (s.a.v) yanına götürüp,

- Yâ Resûlallah! Artık bu senin küçük hizmetçin; onun için Allah’a dua et, demişti. Resûlullah da (s.a.v),

- Allahım! Onun malını mülkünü ve çocuklarını (neslini) çoğalt, ömrünü uzat ve günahlarını bağışla, diye dua etmişti.

Vallahi bizzat kendi ellerimle (hastalıktan dolayı) vefat eden doksan sekiz çocuğumu defnettim. O bölgede herkesin meyve ağaçları senede bir kere mahsul verirken benim ağaçlarım iki kere mahsul verirdi. O kadar uzun hayat sürmüştüm ki artık usanmıştım. Bağışlanma meselesine gelince, ondan da ümitvarım”

(Kaynak: Hayâtü’s Sahâbe)

Gül Gazeli


BİR OLALIM

"Bir olalım, diri olalım, 'İRİ' olalım..."

(Hacı Bektaş-ı Veli)

Sizce tesadüfen olma ihtimali nedir?


Sizce tesadüfen olma ihtimali nedir?


23 Mart 2016 Çarşamba

DUA

"Rabbim! Benim canımı müslüman olarak al ve beni salihlere kat."
(Yusuf Suresi - 101)

KEDİCİK


Kedicik saçlarımı düzeltir misin?


DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİ

"Ve herşey bittiğinde, hatırlayacağımız şey;
düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır."

(Aliya İzzetbegoviç)

ALDATILMAK


"Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca, gerçekten bile şüphe duyarlar."
(Hitopadesa)


Ege Şivesiyle "Kostak Yörü Yörü"18 Mart 2016 Cuma

ÖZGÜRLÜK

"Bizi öldürebilir, ezebilir, üzerimizde tanklarla dans edebilir, vücudumuzu parçalayabilirler; Fakat bizim özgürlük ve bağımsızlık ruhumuzu asla yok edemezler."
(Dzhoxar Musayeviç DUDAYEV)

MUTLULUK :)


Onların da mutlu olmaya hakkı var...


YETİMİ HORLAMA

“Yetimi sakın horlama ve dileneni asla kovma!” 
Duhâ Suresi
9-10. Ayetler

Anneler fedakârdir...


CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN...

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN...

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."
(Cuma Suresi - 9)

"Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz."
(Cuma Suresi - 10)

17 Mart 2016 Perşembe

MERHAMET

"Ey oğlum!
Merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selâmete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günâhkâr olur. Diline hâkim olmayan pişmân olur."


Hz. Lokman (as)

Dinle ve huzur bul...


Dinle ve huzur bul...


ALLAH'A BAŞ EĞMEK

Ya Allah'a baş eğer,
hiç kimseye eğmezsin;
Ya herkese baş eğer,
Hiç bir şeye değmezsin.

(Necip Fazıl Kısakürek)

14 Mart 2016 Pazartesi

10 Mart 2016 Perşembe

7 Mart 2016 Pazartesi

BAYRAK


 Bayrağımızın değerini bilenlere selam olsun. 


Sadece ekmeğinin peşindeler :)Sadece ekmeğinin peşindeler :)


ZULME KARŞI YÜRÜYECEKSİN

"Zulme karşı tek başına olsan dahi YÜRÜYECEKSİN."
Hz. Ömer (ra)

AKINCI KORKUSU

Avrupa'da AKINCI Korkusu...

1534 yılında Viyana'daki St. Stephen Katedrali'nde Osmanlı akıncılarının yaklaştığını görüp çan çalarak haber vermekle vazifeli bir memur kadrosunun oluşturulduğunu ve bu memuriyetin ancak 1956 yılında, Viyana Belediye Meclisince "Artık bir Osmanlı tehlikesi kalmadığından, bu vazifenin lüzumu yoktur" diye bir karar alınarak iptal edildiğini BİLİYOR MUYDUNUZ?

(Kaynak: Refik, ibrahim; "Akıncı Millet" Yazısından)

KOLAYLAŞTIRINIZ


“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” 
Hz. Muhammed (SAS)
(Buhârî, İlim, 11)

40 saniyede 1 yil

"Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır."
(Nahl Suresi, 65) 

"Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır." 
(Bakara Suresi, 164)

6 Mart 2016 Pazar

4 Mart 2016 Cuma

NİMETLERİN FARKINA VARMAK...

NİMETLERİN FARKINA VARMAK...

Hz. İsa (as) bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise bars hastalığı olduğu anlaşılıyordu. 

Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış şöyle dua ediyordu: 

– Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!.

Hz. İsa (as) kötürüm adama yaklaştı:

– Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli görünmüyor. Buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen? Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelerek dedi ki:

– Efendi! Allah bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalple O’nu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş ki, o dille de O’na şükrediyorum. Halbuki, dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalbinde O’nu tanıma sevinci, dilinde de O’na şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki, ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim, bu sevgiyi ihsan eylemiş, bu nimetin farkına varma tefekkürünü lütfeylemiş. İşte bunu düşününce kendimi tutamıyor da:

– Nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbime ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!. diye sevinç duaları etmekten kendimi alamıyorum.

Kafa gözü kapalı da olsa kalp gözü açık olan bu kötürüm adama yaklaşan Hz. İsa (as):

– Ver şu elini öyle ise! diyerek adamın elinden tutar, eğilerek görmeyen gözlerinden öper.

Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin Hz. İsa (as) olduğunu anlayıp heyecanlanan adam:

– Sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin? der.

– Belli olmuyor mu? deyince:

– Gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil, der. Tebessüm eden Hz. İsa (as):

– Sen hele bir ayağa kalkmayı dene! deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur:

– Ey Allah’ın Nebisi, sendeki bu mucizeler de O’ndan değil mi? Öyle ise izin ver de geç kalmayayım, O’na bir şükredeyim, diyerek hemen yere iner başını secdeye koyarak der ki:

– Rabbim! Seni tanıyan bir kalple, şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak da lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl ödeyeceğim bu nimetlerin karşılığını...?

Bu sırada çevreden toplanan halk, gösterdiği bu mucizelerden dolayı Hz. İsa (as)'ın elini öpmek isterler. Ama Allah’ın Nebisi işaret eder:

– Benim değil şu secdedeki adamın elini öpün.!

Derler ki:

– Onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz. Ama hiç böyle mutluluk duymadık.

– Öyle ise der, tefekkür edin, siz de düşünün. Düşünen insan sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise mahrumiyet duygusunda kalır.

ARABESKÇİ BABAYA BEBEK BIRAKILIRSA


Arabeskçi babaya bebek bırakılırsa ne olur?


2 Mart 2016 Çarşamba

BUĞDAY

"Önce farenin şerrini defet, sonra buğday yetiştirmeye devam et."

(Hz. Mevlana)

YAR

"Kime Yâr dediysek; O Yâr açtı Yarayı...
Belli ki Gerçek Sevenimiz Yoktur, ALLAH'tan Gayrı...!"

(Necip Fazıl Kısakürek)

SAVUNMA EĞİTİMİ


Bu savunma eğitimini nerden aldı?


Birlikten güç doğar...


Birlikten güç doğar...


YARDIMLAŞMA


Bu yardımlaşma insanlara örnek olmalı


Kardeş Ezgiler (Ne kadar çekiyor değil mi)


Kardeş Ezgiler (Ne kadar çekiyor değil mi)